Gwasanaethau

Dyffryn Dulas

fflecsi vehicle

Mae fflecsi’n cysylltu tref hanesyddol Machynlleth gyda phentrefi tua gogledd yr A487 gan gynnwys Aberllefenni, Corris Uchaf, Corris, Minffordd a Phantperthog. Mae’r gwasanaeth hwn yn berffaith i’r rheini sy’n cysylltu â chanol tref Machynlleth ar gyfer gwaith, siopa, addysg ac apwyntiadau.

 

Pethau i’w gwneud

 • Wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Dyfi ac yn agos iawn at ei foryd, mae Machynlleth yn lle hyfryd i dreulio’r prynhawn. Mae marchnad wych yng nghanol y dref sydd ar agor ddydd Mercher a gellir ymweld â chloc enwog y dref, hefyd.
 • Dyma oedd leoliad Senedd 1404 Owain Glyndŵr. Beth am ymweld ag amgueddfa Owain Glyndŵr a dysgu mwy am yr arweinydd Cymreig chwedlonol?
 • Beth am dipyn o hwyl a sbri? Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth wedi denu llawer o sylw dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’n denu niferoedd uchel o bobl i ganol y dref bob blwyddyn sy’n teithio o Gymru gyfan, y DU a thu hwnt.
 • Ewch i Warchodfa Natur Ynys-hir sydd ychydig filltiroedd y tu allan i ganol dref Machynlleth ac sy’n cael ei defnyddio’n aml er mwyn ffilmio Springwatch ar y BBC. Gellir crwydro ar hyd llwybrau prydferth â glaswelltiroedd iseldir, gwely cyrs, a chynefinoedd morfeydd heli.

 

Amwynderau lleol yn y parth hwn

 • Gorsaf drên Machynlleth
 • Ysbyty Bro Ddyfi
 • Ysgol Dyffryn Dulas Corris

 

Cysylltiadau pellach

 • Cysylltwch â gwasanaeth TrawsCymru T2 er mwyn teithio tuag at Fangor ac Aberystwyth.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun (ac eithrio Gwyliau Banc)
  08:45 - 18:00
 • Dydd Mawrth (ac eithrio Gwyliau Banc)
  08:45 - 18:00
 • Dydd Mercher (ac eithrio Gwyliau Banc)
  08:45 - 18:00
 • Dydd Iau (ac eithrio Gwyliau Banc)
  08:45 - 18:00
 • Dydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc)
  08:45 - 18:00
 • Dydd Sadwrn
  08:00 - 18:00
 • Bydd gwasanaeth amser penodol yn gadael Aberllefenni am 08.15 ac yn cyrraedd Machynlleth am 08.40, ac yna bydd y daith ddychwelyd yn gadael Machynlleth am 15.40 ac yn cyrraedd Aberllefenni am 16.05.
 • Sylwch na fydd fflecsi ar gael i'w harchebu yn ystod y daith amser a roddir.

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal