Gwasanaethau

Bws fflecsi Blaenau Gwent

Morning Guardian

Ble mae Blaenau Gwent?

Mae prif drefi Blaenau Gwent, sy’n fwrdeistref sirol yn ne-ddwyrain Cymru, yn cynnwys Glynebwy, Bryn-mawr ac Abertyleri.

 

Ble mae Bws Fflecsi Blaenau Gwent yn gweithredu?

Mae’r gwasanaeth fflecsi hwn wedi’i rannu’n ddau barth, ac mae’n gwasanaethu trefi Glynebwy, Bryn-mawr ac Abertyleri. Parth 1 - mae’n rhedeg yng Nglynebwy a’r cyffiniau yn gynnar yn y bore a gyda’r nos, ac mae gwasanaeth llinell sefydlog yn rhedeg rhwng 09.24am a 17.45. Gallwch weld llwybrau ac amserlenni E1 ac E2.

Mae Parth 2 yn rhedeg ym Mryn-mawr i lawr tuag at Abertyleri a Llanhiledd. Archebwch eich taith ar yr ap neu drwy ein ffonio ni ar 03002 340 300 heddiw, er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr nad yw ein gwasanaeth yn rhy brysur a’ch bod yn cyrraedd pen eich taith yn ddiogel.

 

Pethau i’w gwneud ym Mlaenau Gwent

 • Saif cerflun y Gwarchodwr ar safle hen Lofa’r Six Bells - dyma gofeb i’r rhai a gollodd eu bywydau yn nhrychineb Glofa’r Six Bells ym 1960. Mae’n werth i chi ymweld â'r safle hwn tra byddwch yn yr ardal i gael ymdeimlad o bwysigrwydd cloddio i’r rhan hon o Gymru a sut mae wedi dylanwadu ar y dirwedd.
 • Gallwch wylio ffilm yn un o sinemâu hynaf Cymru - mae sinema Neuadd y Farchnad yn sgwâr tref Bryn-mawr wedi bod yn rhedeg yn barhaus am fwy nag unrhyw sinema arall yng Nghymru, ac mae’n dal i fynd o nerth i nerth heddiw.
 • Ymwelwch â The Owl Sanctuary ar gyn safle canolfan siopa Festival Park.

 

Crwydro Cymru o Flaenau Gwent

 • Mae yna gysylltiadau rheilffyrdd i’w cael i gyfeiriad Casnewydd a Chaerdydd o dref Glynebwy, Parcffordd Glynebwy a Llanhiledd.
 • Cysylltiadau â gwasanaethau bysys lleol.

 

Map

Oriau gwasanaeth

 • Dydd Llun
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00
 • Dydd Mawrth
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00
 • Dydd Mercher
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00
 • Dydd Iau
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00
 • Dydd Gwener
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00
 • Dydd Sadwrn
  05:30 - 09:15
  17:45 - 23:00

Archebwch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Lawrlwythwch ein ap

Ffoniwch ni ar 03002 340 300

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 07:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 17:00

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal