Mae teithio o Gasnewydd i Fanceinion ar y trên yn haws nag erioed. P’un ai ar gyfer busnes neu bleser rydych chi’n teithio, byddwn yn eich cludo’n ddiogel.

Mae trenau o Gasnewydd i Fanceinion yn dechrau cyn 05.00 ac yn parhau tan y nos. Gyda rhai o'r teithiau'n cymryd llai na thair awr, gallwch osgoi'r traffyrdd a'r tagfeydd traffig, a chyrraedd Manceinion yn teimlo'n braf ac yn barod i ddechrau eich diwrnod.

Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Faint o amser mae’r trên o Gasnewydd i Fanceinion yn ei gymryd?

Mae’r trên uniongyrchol cyflymaf o Gasnewydd i Fanceinion yn cymryd tua thair awr, sy’n ychydig dros 130 milltir o daith.

 

Pam teithio o Gasnewydd i Fanceinion?

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Manceinion, pa un ai a ydych chi eisiau mynd i weld sioe, mwynhau rhywfaint o ddiwylliant neu fynd i siopa.

Awydd mynd i’r theatr? Mae digon o ddewis ym Manceinion, gyda phopeth o sioeau’r West End i gerddoriaeth a pherfformiadau i’r teulu cyfan. Beth am wneud noson ohoni gyda thrip i’r theatr, pryd o fwyd allan ac ychydig o ddiodydd? Yna, gallwch dreulio’r noson yn un o westai niferus Manceinion cyn dal y trên yn ôl y diwrnod canlynol. Gyda’n tocynnau unrhyw bryd, mae hyn yn hawdd.

Mae Manceinion hefyd yn gartref i lu o orielau celf; mae crynodiad uwch o orielau celf ym Manceinion a’r cyffiniau nag unrhyw le arall y tu allan i Lundain.

Mae Oriel Whitworth yn gyn-ddeiliad gwobr aur Visit England ar gyfer Atyniad Mawr y Flwyddyn yn ogystal ag Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf. Mae’n gartref i gasgliad celf o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae Oriel Gelf Manceinion wedi’i lleoli’n gyfleus yng nghanol y ddinas ac mae ganddi arddangosfeydd o dros chwe chanrif.

Ni fyddai taith i Fanceinion yn gyflawn heb ymweld ag un o’r canolfannau siopa niferus. Mae Canolfannau Arndale a Trafford yn gartref i lawer o frandiau enwog. Os yw’n well gennych chi siopa ar raddfa lai, mae digon o siopau bach, annibynnol sy’n llawn cymeriad a swyn. Mae rhywbeth ar gyfer pob chwaeth a chyllideb.

Beth bynnag rydych chi wedi’i gynllunio, boed yn daith diwrnod neu ychydig ddyddiau i ffwrdd, mae rhywbeth i bawb ym Manceinion. Byddwn ni’n mynd â chi yno heb straen ac mewn steil. Mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael o ran tocynnau, i arbed arian a thrafferth i chi. Llwythwch i lawr yr app hawdd ei ddefnyddio a dewch o hyd i’r bargeinion gorau ar docynnau Advance a’n holl docynnau rhataf sydd ar gael.