Teithio’n saffach

Does dim angen i chi archebu sedd wrth brynu eich tocyn mwyach.

Mae croeso i chi archebu sedd wrth brynu tocynnau ar gyfer llwybrau penodol, ond nid oes rhaid i chi wneud hynny.

Er mwyn gwneud eich gwaith cartref cyn teithio, gallwch ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti i weld pa wasanaethau sydd fel arfer â digon o le ar gael.