Teithio’n saffach

Does dim angen i chi archebu sedd wrth brynu eich tocyn mwyach.

Ar hyn o bryd, nid oes modd cadw lle ar unrhyw un o’n llwybrau ar wahân i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Er mwyn gwneud eich gwaith cartref cyn teithio, gallwch ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti i weld pa wasanaethau sydd fel arfer â digon o le ar gael.