Teithio’n saffach. 

Does dim angen i chi archebu sedd wrth brynu eich tocyn mwyach.

Does dim angen archebu sedd ar ein trenau ar reilffyrdd y Cambrian, Arfordir Gogledd Cymru a Mers mwyach, na gorsafoedd rhwng Caerdydd a Chaerloyw. Mae croeso i chi archebu sedd wrth brynu tocynnau ar gyfer llwybrau penodol, ond nid oes rhaid i chi wneud hynny.

Er mwyn gwneud eich gwaith cartref cyn teithio, gallwch ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti i weld pa wasanaethau sydd fel arfer â digon o le ar gael.

Cofiwch ei bod yn rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drenau ac mewn gorsafoedd oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae teithio’n saffach ar gael yma.