Submitted by admin on Wed, 22/07/2020 - 10:22

Station message

Please note that the platforms at this station have a gentle slope.  Please apply brakes to pushchairs and wheelchairs when waiting on the platform for a train. 

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd Gorsaf Aberystwyth yn wreiddiol yn 1863, a chafodd ei hymestyn a’i gwella’n sylweddol yn 1925. Trawsnewidiodd y rheilffordd drefwlad Aberystwyth, i fod yn gyrchfan arfordirol lewyrchus i dwristiaid, gyda gwestai, atyniadau newydd a’r Pier Brenhinol enwog yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r DU, gan gyrraedd ar y trên.

Mae Rheilffordd Cwm Rheidol, llwybr treftadaeth stêm gul, yn defnyddio Aberystwyth fel pen y daith. Mae’n mynd drwy gefn gwlad gogoneddus Ceredigion am 12 milltir, ac mae’n ddiwrnod allan gwych i’r teulu.

Gyda ffasâd mawreddog a enillodd y Wobr Treftadaeth Rheilffyrdd Genedlaethol yn 2003, mae gan Orsaf Aberystwyth ddau blatfform - un maint safonol ac un cul Rheidol, sy’n darparu ar gyfer bron i hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn. Dyna pam mae mynd ar y trên i’r dref hon werth yr ymdrech, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r holl bethau diddorol i’w gwneud yn Aberystwyth cyn eich taith nesaf.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Aberystwyth i ganol dinas Aberystwyth?

  • Mae Gorsaf Aberystwyth yn llai na phum munud o daith cerdded i ganol y dref, drwy Ffordd y Môr.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Aberystwyth?

  • Mae cyfleusterau i barcio 15 car yng Ngorsaf Aberystwyth.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Aberystwyth?

  • Mae gan Orsaf Aberystwyth gyfleusterau i storio 10 beic, gan gynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Aberystwyth?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - gan gynnwys mynediad heb risiau, rampiau, cadeiriau olwyn a systemau dolen sain
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Aberystwyth?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti