Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorwyd gorsaf Aberystwyth yn wreiddiol yn 1863, a chafodd ei hymestyn a’i gwella’n sylweddol yn 1925. Trawsnewidiodd y rheilffordd drefwlad Aberystwyth, i fod yn gyrchfan arfordirol lewyrchus i dwristiaid, gyda gwestai, atyniadau newydd a’r Pier Brenhinol enwog yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r DU, gan gyrraedd ar y trên.

Mae Rheilffordd Cwm Rheidol, llwybr treftadaeth stêm gul, yn defnyddio Aberystwyth fel pen y daith. Mae’n mynd drwy gefn gwlad gogoneddus Ceredigion am 12 milltir, ac mae’n ddiwrnod allan gwych i’r teulu.

Gyda ffasâd mawreddog a enillodd y Wobr Treftadaeth Rheilffyrdd Genedlaethol yn 2003, mae gan orsaf Aberystwyth ddau blatfform - un maint safonol ac un cul Rheidol, sy’n darparu ar gyfer bron i hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn. Dyna pam mae mynd ar y trên i’r dref hon werth yr ymdrech, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r holl bethau diddorol i’w gwneud yn Aberystwyth cyn eich taith nesaf.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Aberystwyth i ganol dinas Aberystwyth?

  • Mae gorsaf Aberystwyth yn llai na phum munud o daith cerdded i ganol y dref, drwy Ffordd y Môr.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Aberystwyth?

  • Mae cyfleusterau i barcio 15 car yng ngorsaf Aberystwyth.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Aberystwyth?

  • Mae gan orsaf Aberystwyth gyfleusterau i storio 10 beic, gan gynnwys teledu cylch cyfyng.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Aberystwyth?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - gan gynnwys mynediad heb risiau, rampiau, cadeiriau olwyn a systemau dolen sain
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Aberystwyth?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti