Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Ar Reilffordd Arfordir y Cambrian, mae gorsaf Tywyn yn gwasanaethu tref glan môr hyfryd Tywyn. Fe’i hadeiladwyd yn 1863, a chafodd y bardd enwog o Gymru, John Ceiriog Hughes, ei gyflogi fel meistr yr orsaf yn 1870. Gan ddechrau ei gysylltiad â’r rheilffyrdd yn 1854, Tywyn oedd ei rôl olaf cyn iddo adael i ganolbwyntio ar ei farddoniaeth.

Mae’r dref nid yn unig yn boblogaidd gyda phobl ar eu gwyliau, ond mae’n enwog am fod yn gartref i’r enghreifftiau cynharaf y gwyddys amdanynt o Gymraeg ysgrifenedig. Mae Carreg Cadfan, sy’n groes garreg, dal, yn cynnwys arysgrifiadau sy’n dyddio’n ôl i’r 7fed ganrif.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Tywyn i ganol tref Tywyn?

  • Drwy ddilyn y Stryd Fawr a Sgwâr Cambria, mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o orsaf Tywyn i ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Tywyn?

  • Mae lle i 20 o geir yng ngorsaf Tywyn.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Tywyn?

  • Mae gan yr orsaf ddigon o le i storio 6 beic.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Tywyn?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti