Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Mynediad di-gam
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gan ardal Llandudno hanes hir a thrawiadol, gyda chreiriau’n cael eu darganfod o Oes y Cerrig. Mae diwydiant y rhanbarth hefyd wedi’i sefydlu yma ers canrifoedd lawer.

Roedd yr orsaf, a adeiladwyd yn 1858, yn gwasanaethu’r mwyngloddiau copr y mae Llandudno yn enwog amdanyn nhw. Yn gyfrifol am gadw’r diwydiannau ffermio a physgota i fynd hefyd, roedd yr orsaf yn dod â chyfoeth a gweithwyr i’r ardal. Yn raddol, daeth twristiaeth yn fwyfwy poblogaidd, a daeth Llandudno yn atyniad glan môr hynod boblogaidd, gyda gorsaf estynedig i ymdopi â’r ymwelwyr ychwanegol.

Y dyddiau hyn, mae’r galw am drenau wedi lleihau rhywfaint, ac mae’r platfformau wedi gostwng o 5 i 3, ond mae adeiladau’r orsaf o frics coch sydd mewn cyflwr da yn parhau. Fodd bynnag, os ydych chi’n chwilio am fwy na dim ond gwylio brics coch ar gyfer eich gwyliau nesaf yn Llandudno, cofiwch daro golwg ar ein canllaw ar bethau cyffrous i’w gwneud yn Llandudno.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Llandudno i ganol tref Llandudno?

  • Gan gerdded drwy Trinity Square, mae’n cymryd tua phum munud i gyrraedd Llandudno o'r orsaf.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Llandudno?

  • Nid oes gan Orsaf Llandudno unrhyw gyfleusterau parcio.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Llandudno?

  • Mae lle i barcio 12 beic yng Ngorsaf Llandudno.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Llandudno?

  • Toiledau
  • Ffonau Arian Parod a Chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain.
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti