Plan your train journey

Atyniadau

TfW train passing infront of a Cadw castle

Safleoedd Hanesyddol Cadw

Gorsafoedd agosaf: Caerffili, Cas-gwent, Casnewydd

Cynnig: 2 docyn am bris 1

Gyda thocyn trên dilys, gallwch gael dau docyn mynediad am bris un pan fyddwch yn ymweld â rhai o dirnodau mwyaf adnabyddus Cymru.

Dysgwch fwy > 2 docyn am bris 1 i Dirnodau Hanesyddol Cymru.

Ding Cycle Tours

Teithiau Beicio Caerdydd

Gorsaf agosaf: Caerdydd

Cynnig: gostyngiad o 20%

Mae teithiau Beicio Ding yn deithiau tywys hwyliog a diddorol o amgylch Caerdydd. Darperir y beiciau a'r helmedau.

Sut i fanteisio? Nodwch god Haf20 wrth archebu ar wefan www.ding.wales.

 • Telerau ac amodau
   • Dangoswch docyn trên dilys ar gyfer pawb sy'n teithio, gan brofi eich bod wedi teithio i Gaerdydd ar y trên. 

   • Yn ddilys tan 31 Hydref 2024.

Cardiff Food Tours

Teithiau Bwyd Caerdydd 

Gorsaf agosaf: Caerdydd

Cynnig: gostyngiad o 10%

Y ffordd orau o gael blas ar Gaerdydd, mwynhewch fwyd blasus o Gymru ar daith hamddenol o amgylch prifddinas Cymru.

Sut i fanteisio? Nodwch y cod GDOBTLWF24 wrth archebu Hoffi Bwyd Cymru.

 • Telerau ac amodau
   • Yn ddilys tan 31 Hydref 2024 ar Deithiau Blasu Caerdydd, Taith Fwyd Cymru, Profiad Bwyd Dinas yr Arcêd.

Lisvane and Llanishen Reservoirs

Cronfa Ddŵr Llysfaen a Llanisien

Gorsaf agosaf: Llanisien

Cynnig: 20% i ffwrdd llogi cychod chwaraeon dŵr

Sut i fanteisio? Archebwch eich sesiwn ar-lein gan ddefnyddio cod - lisllangreatdaysout yna dangoswch eich tocyn TrC wrth yn y dderbynfa ar ôl cyrraedd.

Dysgwch fwy > Cronfa Ddŵr Llysfaen a Llanisien.

 
 • Telerau ac amodau
   • Os na allwch ddangos tocyn trên dilys ar y diwrnod archebu yn arwain at godi'r pris llawn am y gweithgaredd.

   • Ni ellir defnyddio'r gostyngiad hwn ar y cyd ag unrhyw gynigion neu ostyngiadau eraill.

   • Cynnig yn ddilys o 1 Mai 2024 - 31 Hydref 2024 ar gyfer sesiynau 90 munud rhwng 9:00 - 16:00 ac ar nosweithiau Mercher ac Iau 16.30 - 19:00 (tymor yr haf).

Brecon Beacons Tasting bar

Distyllfa Bannau Brycheiniog Penderyn

Gorsaf agosaf: Aberdar

O orsaf fysiau Aberdâr daliwch fws rhif 8 i gyfeiriad Glyn-nedd, tua 34 munud.

Cynnig: 2 am 1 ar deithiau distyllfa

Cynnig: 20% oddi ar ddosbarth meistr wisgi

Cael 2 am 1 ar deithiau distyllfa neu 20% oddi ar ddosbarth wisgi yn unrhyw un o Ganolfannau Ymwelwyr Distyllfa Penderyn (Bannau Brycheiniog, Llandudno neu Abertawe).

Sut i fanteisio? Nodwch TFWR241T wrth y ddesg dalu ar gyfer teithiau distyllfa a chod TFWR20M ar gyfer y dosbarth meistr.

 • Telerau ac amodau
   • Rhaid i gwsmeriaid ddangos tocyn trên ‘yr un diwrnod’ dilys ar ôl cyrraedd Distyllfa Penderyn i adbrynu'r cynnig.

   • Cynnig yn ddilys tan 31 Mawrth 2025.

Scale the Stadium

Ar ben y Stadiwm (Yn ddilys o 8 Gorffennaf 2024)

Gorsaf agosaf: Caerdydd Canolog

Cynnig: 20% oddi ar y ddringa, y wifren zip a'r gwyll

Hoffech chi fentro ar y DDRINGFA, y WIFREN ZIP a’r GWYLL oddi ar do Stadiwm Principality eiconig Cymru?  Wel dyma gyfle i chi fwynhau golygfeydd panoramig o Dde Cymru, golygfa benigamp o'r stadiwm 74,000 sedd cyn abseilio ar y wifren zip.

Sut i fanteisio? Ewch i scalethestadium.wales a nodi'r cod GDOSTS2024 wrth dalu.

 • Telerau ac amodau
   • Bydd methu â dangos tocyn trên dilys ar y diwrnod archebu yn arwain at y pris llawn yn cael ei godi am y gweithgaredd.

   • Ni ellir defnyddio’r cynnig hwn ar y cyd ag unrhyw un arall.

   • Cynnig yn ddilys nes 31 Hydref 2024 ar gyfer y ddringfa, y weiren zip a'r gwyll rhwng 10:00 - 17:00.

   • Noder: defnyddir Stadiwm Principality ar gyfer pob math o ddigwyddiadau ac felly, ni allwn warantu y bydd y to ar agor ar y diwrnod.

Welsh Mining Experience

Profiad Mwyngloddio Cymru

Gorsaf agosaf: Trehafod.

Cynnig: 20% oddi ar deithiau Black&Gold

Mae ymweliad â Phrofiad Mwyngloddio Cymru ym Mharc Treftadaeth y Rhondda yn werth chweil. Dysgwch bopeth am hanes glo a'r hyn a wnaeth y Rhondda'n enwog. Taith dywys 90 munud gyda chyn-löwr - pwy well na chyn-lowyr i adrodd hanes yr ardal a'r diwydiant glo?

Sut i fanteisio? Nodwch y cod TFW20 wrth archebu yn Profiad Mwyngloddio Glo Cymru.

 
 • Telerau ac amodau
   • Rhaid cyflwyno tocyn trên dilys ar yr un diwrnod wrth gyrraedd.

   • Yn ddilys tan fis Mawrth 2025.