Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Wedi ei leoli ar y rheilffordd rhwng Caerloyw a Chasnewydd, cafodd gorsaf Cas-gwent (fel llawer ar y llwybr hwn) ei dylunio gan beiriannydd rheilffordd enwocaf Prydain, Isambard Kingdom Brunel, yn 1850. Mae ganddi statws rhestredig Gradd II.

Nid yw’r orsaf, a adeiladwyd yn arddull Eidalaidd oes y rheilffordd, wedi newid llawer ers iddi gael ei hadeiladu am y tro cyntaf. Heddiw, mae’n croesawu dros chwarter miliwn o deithwyr bob blwyddyn.

Gyda chanol y dref, Castell Cas-gwent, ac atyniadau eraill gerllaw, mae’r orsaf yn rhan anhepgor o seilwaith trafnidiaeth Cas-gwent.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Cas-gwent i Faes Awyr Bryste?

  • Mae teithio o Gas-gwent i Faes Awyr Bryste ar y trên yn cymryd tua dwy awr.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Cas-gwent i ganol tref Cas-gwent?

  • Drwy fynd drwy Mount Pleasant, mae’r daith gerdded o’r orsaf i ganol tref Cas-gwent yn cymryd tua phum munud.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Cas-gwent?

  • Mae lle i 11 o geir yng ngorsaf Cas-gwent.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Cas-gwent?

  • Nid oes gan orsaf Cas-gwent unrhyw gyfleusterau storio beiciau.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Cas-gwent?

  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Mynediad i bobl anabl - gan gynnwys mynediad heb risiau drwy’r orsaf, rampiau, cadeiriau olwyn a systemau dolen sain
  • Lolfa dosbarth cyntaf - ar gael yn y prif gyntedd
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Cas-gwent?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti