Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gyda hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn, agorodd yr orsaf sy'n gwasanaethu tref Merthyr Tudful yn ystod gaeaf 1853. Cafodd ei dylunio gan yr athrylith Isambard Kingdom Brunel ac roedd ganddi ddau blatfform yn wreiddiol, ond dim ond un a gafodd ei chadw fel rhan o’r gwaith ailadeiladu mawr yn 1996. Roedd yr ailwampio hwn hefyd yn golygu bod yr orsaf yn cael ei chyfuno â nifer o fannau adwerthu yn y dref.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Merthyr Tudful i ganol tref Merthyr Tudful?

  • Mae’n cymryd tua deg munud i gerdded o’r orsaf i ganol tref Merthyr Tudful, drwy fynd ar Avenue De Clichy.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Merthyr Tudful?

  • Mae lle parcio i 34 o geir yn yr orsaf.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Merthyr Tudful?

  • Nid oes cyfleusterau storio beiciau yn yr orsaf hon.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Merthyr Tudful?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf ac mae rampiau a dolenni sain ar gael

 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Merthyr Tudful?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti