Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Ffonau Cyhoeddus Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Yn gwasanaethu tref Caerffili ers 1871, mae’r orsaf hon yn gweld bron i filiwn o deithwyr bob blwyddyn. Mae wedi ei lleoli ar reilffordd Rhymni rhwydwaith Llinellau Craidd y Cymoedd, a oedd unwaith yn Rheilffordd hanesyddol Rhymni. Mae wedi bod drwy sawl diweddariad dros y blynyddoedd. Ar un adeg, cafodd yr orsaf ei hailadeiladu ar ffurf dau blatfform gyda chyfnewidfa fysiau yn 1970. Ychwanegwyd trydydd platfform yn 2013.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Caerffili i Faes Awyr Caerdydd?

  • Mae Maes Awyr Caerdydd 12 milltir o orsaf Caerffili, ac mae’n cymryd tua 1 awr a 15 munud ar y trên.

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Caerffili i ganol tref Caerffili?

  • Mae’n cymryd tua 10 munud i gerdded i ganol tref Caerffili, drwy fynd ar Bartlett Street.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Caerffili?

  • Mae lle parcio i 222 o geir yng ngorsaf Caerffili.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Caerffili?

  • Mae lle i storio 10 beic yng ngorsaf Caerffili, ac mae’r rhain i gyd yn cynnwys lloches a theledu cylch cyfyng.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Caerffili?

  • Cawodydd
  • Siopau
  • Ffonau arian
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Caerffili?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti