Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf Aberdâr sy’n cysylltu Caerdydd a’r Barri â threfi’r Cymoedd. Cafodd yr orsaf, a oedd yn cael ei denu yn wreiddiol, yn Lefel Uchel Aberdâr, ei hagor yn wreiddiol yn 1851 i ysgrifennu canllawiau Bro Castell-nedd, fodd bynnag, bu’n aros tan 1988 i gael y gwasanaeth presennol. O blatfform yr orsaf, mae yna weld un o adeiladau brics coch yr orsaf, er ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer awdurdodau gwahanol iawn, wedi cael ei ailddatblygu fel rhan o’r campws ar gyfer Coleg Newydd y Cymoedd, Aberdâr. Er bod yr orsaf yn fach, a’i bod yn rheoli un llwyfan, mae bron i 600,000 o glywodd wrth bob blwyddyn.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Aberdâr i ganol tref Aberdâr?

  • Mae Canol Tref Aberdâr yn daith gerdded fer ar draws yr afon o orsaf Aberdâr, a dylai’r daith gerdded 0.3 milltir gymryd llai na 10 munud i’w chwblhau.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Aberdâr?

  • Mae 41 lle ym maes parcio 24 awr yr orsaf

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Aberdâr?

  • Ffonau cardiau
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Aberdâr?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti