Plan your train journey

Atyniadau

Antur Bear Grylls

Gorsaf agosaf: Birmingham International

Cynnig: Arbed 1/3

Mae gan Antur Bear Grylls yn yr NEC, Birmingham, bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer diwrnod allan anhygoel, gyda gweithgareddau llawn cyffro i blant, rhieni, a grwpiau o ffrindiau.

Sut i fanteisio? Ewch i Antur Bear Grylls.

The Beatles Story

The Beatles Story

Gorsaf agosaf: Lerpwl Lime Street

Cynnig: gostyngiad o 10% oddi ar docynnau oedolion

Dyma atyniad sy'n llawer mwy nag amgueddfa, fe'ch gwahoddir i fynd ar daith anhygoel drwy amser i fywydau a cherddoriaeth y Beatles.

Sut i fanteisio? Nodwch god GREATDAYS24 ar wefan beatlesstory.com.

Chester Catherdral

Eglwys Gadeiriol Caer

Gorsaf agosaf: Caer

Cynnig: 2 docyn am £15, tocyn teulu o 4 £25

Sut i fanteisio? Dangoswch eich tocyn trên ar y diwrnod.

Dysgu mwy > Teithiau tywys - Eglwys Gadeiriol Caer.

Foggy walk through the park

Teithiau Ysbryd Caer

Gorsaf agosaf: Caer

Cynnig: 2 docyn am £15, tocyn teulu o 4 £25

Sut i fanteisio? Dangoswch eich tocyn trên ar y diwrnod.

Dysgu mwy > Taith Ysbryd Caer.

Chester Zoe tiger

Sŵ Caer

Gorsaf agosaf: Caer

Cynnig: Prynu un tocyn sw a chael yr ail hanner pris.

Cymerwch fws X1 o du allan orsaf drenau Caer a chyrraedd y sw mewn dim ond 15 munud.

 
 • Telerau ac amodau
   • Un tocyn hanner pris am bob tocyn pris llawn a brynir.

   • Mynediad am ddim i fabanod o dan 12 mis bob amser.

   • Rhaid bod plant o dan 14 oed yng nghwmni oedolyn.

   • Rhaid dangos tocyn trên dilys ar gyfer y diwrnod hwnnw rhwng yr orsaf gyrchfan yng Nghymru a Chaer ar gyfer pob aelod o'r grŵp sy’n ymweld â’r sw.

   • Nid oes angen archebu ymlaen llaw, mae'r cynnig hwn ar gael ar y diwrnod a gallwch gasglu eich tocynnau o’r swyddfa docynnau ger gatiau'r fynedfa.

   • Nid yw’r cynnig yn cynnwys tocynnau am ddim i ofalwyr ac mae’n ddilys i oedolion neu blant sydd wedi talu am docyn yn unig.

   • Mae gan Sw Caer yr hawl i dynnu'r cynnig hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

A man holding a keg

Bragdy Ludlow

Gorsaf agosaf: Llwydlo

Cynnig: 20% oddi ar deithiau Bragdy

Microfragdy annibynnol ac ystafell dapiau a sefydlwyd yn 2006.

Sut i fanteisio?
dyfynnwch RAIL20 wrth archebu trwy ffurflen ar-lein yma ludlowbrewery.co.uk/brewery-tours neu dros y ffôn 01584 873 291

 

Ludlow Castle

Castell Llwydlo

Yr orsaf agosaf: Llwydlo

Cynnig: 10% oddi ar docynnau mynediad cyffredinol

Un o adfeilion canoloesol gorau Lloegr, wedi'i leoli yng nghanol Llwydlo. Cerddwch drwy dir y castell ac archwilio llety hynafol brenhinoedd, breninesau, barnwyr a’r uchelwyr - cipolwg ar y gymdeithas ganoloesol a’r Tuduriaid.

Sut i adbrynu? Rhowch god TFW10 yn www.ludlowcastle.com neu adbrynwch ar y diwrnod pan fyddwch yn cyflwyno tocyn trên dilys.

National Football Museum

Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Gorsaf agosaf: Manceinion Piccadilly

Cynnig: gostyngiad o 20% oddi ar docynnau

P'un a ydych chi'n gefnogwr pêl-droed, yn trefnu diwrnod i'r teulu neu'n ymweld â dinas wych Manceinion, yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol yw'r lle i ddysgu mwy a rhannu straeon am y gêm 'hardd'.

Sut i fanteisio? Nodwch y cod DAYSOUT20 ar wefan nationalfootballmuseum.com neu fanteisio ar y cynnig ar y diwrnod wrth ddangos eich tocyn trên.

 • Telerau ac amodau
   • Cynnig yn ddilys tan 31 Hydref 2024.

 

Sabrina-Boat

Cwch Sabrina

Gorsaf agosaf: Amwythig

Cynnig: 10% oddi ar deithiau dydd

Mwynhewch olygfeydd hardd ar hyd Afon Hafren.

Sut i fanteisio? Archebu ymlaen llaw yn unig: sabrinaboat.co.uk/tickets/day-trips/ defnyddiwch y cod T4W10 wrth dalu.

 
 • Telerau ac amodau
   • Cynnig yn ddilys tan 31 Hydref 2024.

Scranchester Tours

Teithiau Scranchester - Eat the City

Gorsaf agosaf: Manceinion Piccadilly

Cynnig: gostyngiad o 20% oddi ar bris teithiau

Sut i fanteisio? Nodwch y cod TFW20 ar wefan scranchestertours.com a dangos tocyn trên dilys.

 

Family inside of Shrewsbury Prison

Carchar Amwythig

Gorsaf agosaf: Amwythig 

Cynnig: 20% oddi ar bris tocyn mynediad

Profwch hanes ac arswyd carchar go iawn gyda theithiau tywys a hunan-dywys.

Dysgu mwy > Carchar Amwythig.

 • Telerau ac amodau
   • Bydd ymwelwyr yn derbyn 20% oddi ar bris tocyn wrth ddangos tocyn trên TrC yng nghanolfan ymwelwyr Carchar Amwythig.

   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar y diwrnod ymweld.

   • Dim ond ar y diwrnod yng nghanolfan ymwelwyr Carchar Amwythig y bydd y disgownt yn cael ei brosesu ac ni fydd yn ddilys ar-lein.

   • Caiff ymwelwyr ostyngiad o 20% oddi ar deithiau tywysedig a theithiau tywys yn unig.

   • Mae'r cynnig hwn yn ddilys ar gyfer tocynnau plant ac oedolion.

   • Ni ellir defnyddio'r gostyngiad hwn ar y cyd ag unrhyw gynigion neu ostyngiadau eraill.

   • Caiff teithiau tywys eu trefnu ar y diwrnod yn amodol ar argaeledd.