Yn gorwedd ar Afon Tywi, dywed rhai mai Caerfyrddin yw tref hynaf Cymru.

  • Marchnad Caerfyrddin - Mae wedi bod yn mynd yn gryf ers dros 800 mlynedd. Mae'r farchnad yn un y mae'n rhaid ei gweld, gan gynnig peth o'r cynnyrch lleol gorau yng Nghymru.
  • Castell Caerfyrddin - Mae gweddillion y castell hwn yn hynod ddiddorol i'w gweld. Wedi'i adeiladu yn gynnar yn y 1100au, cafodd y castell ei ddal a'i ddinistrio ar sawl achlysur. Daeth yn garchar sirol ym 1789, ond diolch byth, gallwch chi adael pan fyddwch chi wedi gorffen archwilio'r dyddiau hyn.
  • Amgueddfa Caerfyrddin - Mae casgliadau’r amgueddfa yn ymestyn dros 50,000 o flynyddoedd o hanes dyn. Cynhelir arddangosfeydd arbennig trwy gydol y flwyddyn, felly beth am archebu eich un chi heddiw?

 

Penwythnos yng Nghaerfyrddin

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Os ydych chi'n mwynhau gwneud y gorau o'r awyr agored, mae'n werth ymweld â hwn. Fe welwch lawer o lwybrau cerdded, chwaraeon dŵr teulu, teithiau camlas a llawer mwy.

Rheilffordd Gwili - Wedi’i leoli ym mhentref Bronwydd dair milltir i’r gogledd o Gaerfyrddin, dyma berl go iawn. Mae’r lein yn dilyn Afon Gwili ar daith i fyny’r allt trwy dir fferm hardd a llethrau coediog.

Llwybr Arfordir Cymru - Gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ewch ar hyd y darn 67 milltir o Sir Gaerfyrddin o Lanrhath yn y gorllewin i Lanelli yn y dwyrain.