Tref hynafol yng Ngorllewin Cymru yw Caerfyrddin, ac mae’n dal i groesawu ymwelwyr i fwynhau ei threftadaeth a’i hanes cyfoethog. 

Mae Caerfyrddin ar lan afon Tywi, a dywed rhai mai hon yw’r dref hynaf yng Nghymru. Mae’n ddigon rhwydd dod i’r dref ar y trên gyda TrC.

 

Teithio i Gaerfyrddin ar drên

Mae gorsaf drenau Caerfyrddin dros 100 oed. Heddiw, mae’n croesawu bron i hanner miliwn o deithwyr bob blwyddyn. Mae trenau’n teithio i Gaerfyrddin o bob cwr o Gymru a’r gororau. Rydym wedi dewis ychydig o lwybrau isod.

 

Pam mynd i Gaerfyrddin ar y trên?

Pan fyddwch chi’n teithio i Gaerfyrddin ar drên, byddwch chi’n cyrraedd wedi ymlacio ac yn barod i grwydro heb orfod poeni am ddod o hyd i le parcio. 

P’un ai’r farchnad hynafol sydd dros 800 oed sydd o ddiddordeb i chi, neu a ydych chi’n gobeithio mwynhau yn yr awyr agored, mae’r cyfan yng Nghaerfyrddin. Darganfyddwch rai o’r pethau gorau i’w gwneud yng Nghaerfyrddin. Mae rhywbeth i bawb, boed fel cwpl neu fel teulu.