Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:46

Station message

Please note that the platforms at this station have a gentle slope.  Please apply brakes to pushchairs and wheelchairs when waiting on the platform for a train. 

This station has Barrow or Level crossing. We do not recommend that you use it without assistance.

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorodd yr orsaf sy’n gwasanaethu tref Caerfyrddin yn 1902, a heddiw mae ganddi bron i hanner miliwn o deithwyr yn dod drwy ei drysau bob blwyddyn. Yn eistedd ar ochr arall Afon Tywi i’r dref, rhaid i ymwelwyr groesi’r bont droed er mwyn cyrraedd strydoedd a sgwariau hynafol y dref. Os ydych chi’n ymweld â’r dref hyfryd hon, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y canllaw cynhwysfawr hwn ar bethau i’w gwneud yng Nghaerfyrddin fel nad ydych chi’n colli unrhyw elfen o’i harddwch godidog.

Mae’r orsaf yn gartref i blac coffa, a ddadorchuddiwyd yn 2019, i’r gweithwyr rheilffyrdd a gafodd eu lladd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe wnaeth gyrrwr trên lleol ymchwilio i’r wyth dyn a gollodd eu bywydau, a daeth cannoedd o bobl i’r seremoni, gan gynnwys aelodau o’r Lluoedd Arfog.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caerfyrddin i ganol tref Caerfyrddin?

  • Wrth gerdded ar hyd Heol Coracl, mae’r daith o’r orsaf i ganol tref Caerfyrddin yn cymryd tua deg munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Mae lle i 85 o geir yng Ngorsaf Caerfyrddin.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Mae lle i gadw 8 beic yng Ngorsaf Caerfyrddin.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau Arian Parod a Chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain.
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Caerfyrddin?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti