Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:46

Neges yr orsaf

Oherwydd gwaith adnewyddu, mae lleoedd maes parcio'r orsaf yn gyfyngedig.

Y meysydd parcio agosaf yw:

Maes parcio'r Station Approach (lleoedd cyfyngedig ar gael)

Maes parcio'r Cei (gorsaf hygyrch trwy bont droed)

Sylwch fod gan y platfformau yn yr orsaf hon lethr ysgafn. Defnyddiwch breciau i gadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn wrth aros ar y platfform am drên. 

Mae gan yr orsaf hon Barrow neu groesfan Lefel. Nid ydym yn argymell eich bod yn ei ddefnyddio heb gymorth.

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Agorodd yr orsaf sy’n gwasanaethu tref Caerfyrddin yn 1902, a heddiw mae ganddi bron i hanner miliwn o deithwyr yn dod drwy ei drysau bob blwyddyn. Yn eistedd ar ochr arall Afon Tywi i’r dref, rhaid i ymwelwyr groesi’r bont droed er mwyn cyrraedd strydoedd a sgwariau hynafol y dref. Os ydych chi’n ymweld â’r dref hyfryd hon, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y canllaw cynhwysfawr hwn ar bethau i’w gwneud yng Nghaerfyrddin fel nad ydych chi’n colli unrhyw elfen o’i harddwch godidog.

Mae’r orsaf yn gartref i blac coffa, a ddadorchuddiwyd yn 2019, i’r gweithwyr rheilffyrdd a gafodd eu lladd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Fe wnaeth gyrrwr trên lleol ymchwilio i’r wyth dyn a gollodd eu bywydau, a daeth cannoedd o bobl i’r seremoni, gan gynnwys aelodau o’r Lluoedd Arfog.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caerfyrddin i ganol tref Caerfyrddin?

  • Wrth gerdded ar hyd Heol Coracl, mae’r daith o’r orsaf i ganol tref Caerfyrddin yn cymryd tua deg munud.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Mae lle i 85 o geir yng Ngorsaf Caerfyrddin.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Mae lle i gadw 8 beic yng Ngorsaf Caerfyrddin.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Caerfyrddin?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau Arian Parod a Chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain.
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Caerfyrddin?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti