Llandudno bay from on top of Great Orme. Travel to Llandudno with Transport for Wales

Teithio ar trên i Llandudno

Llandudno, gyda’i glan y môr hyfryd, y Gogarth a’r pier mawr yw ateb Cymru i Dde Ffrainc.

Mae glan y môr Fictoraidd Llandudno sydd wedi’i gadw’n berffaith, gyda’i westai lliw golau a phensaernïaeth glan y môr draddodiadol yn golygu ei fod yn un o’n prif lefydd i ymweld â nhw yng Ngogledd Cymru. Ewch ar daith 200 metr uwchben y môr i’r Gogarth, sy’n dirnod arfordirol rhyfeddol, i fwynhau golygfeydd o’r ardal. Efallai y dewch ar draws ambell i afr yno hefyd. Rydyn ni’n darparu trenau i Landudno ac i Gyffordd Llandudno. Os ydych chi’n ymweld â’r môr, ewch ar y trên i Landudno. Gallwch fynd i lan y môr drwy deithio ymlaen o Gyffordd Llandudno. Cynlluniwch eich ymweliad gyda’n Cynlluniwr Teithiau.

 

TRENAU I LLANDUDNO::

 

PETHAU I’W GWELD YN LLANDUDNO:

  • Y Gogarth - Mae’r mynydd calchfaen hwn i’r gogledd-orllewin o Landudno. Hyd yn oed os nad ydych chi’n teimlo fel cerdded i’r copa ar gyfer y golygfeydd godidog, gallwch fwynhau Tramffordd y Gogarth neu’r mwyngloddiau copr.
  • Pier a Phromenâd Llandudno – Ni fyddai unrhyw daith i Landudno yn gyflawn heb fynd am dro ar hyd y promenâd ac yna i’r pier, lle gallwch ddod o hyd i siopau a bwytai a mwynhau pysgod a sglodion tra’n edrych allan ar y môr.
  • Dilynwch y gwningen wen – Pan fyddwch chi yn Llandudno, mae llawer o gymeriadau Alys yng Ngwlad Hud ar wasgar ar hyd y lle. Mae map o Lwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael gan Croeso Conwy neu gallwch ddilyn olion traed efydd y Gwningen Wen o amgylch y dref.