Submitted by content-editor on Sat, 23/01/2021 - 21:56

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Ie
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru, Gorsaf Cyffordd Llandudno yw un o’r prysuraf yng Ngogledd Cymru, gyda nifer y teithwyr – bron i hanner miliwn bob blwyddyn, a pha mor aml mae trenau’n pasio trwodd.

Wedi’i hadeiladu yn ystod gaeaf 1858, mae’r orsaf wedi trawsnewid nifer o weithiau, gyda’r adeiladau presennol yn agor deugain mlynedd yn ddiweddarach. Ar hyn o bryd, gyda 4 platfform a’i dyluniad clasurol, mae’r orsaf hon ddwy filltir i’r de o dref Llandudno, gyda’i hatyniadau diwylliannol, a mannau i grwydro. Mae digon i’w weld yn y dref hyfryd hon, felly os ydych chi’n bwriadu ymweld â Llandudno, cofiwch am y pethau syfrdanol hyn i’w gwneud yn Llandudno.

 

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Cyffordd Llandudno?

  • Mae lle i 73 o geir barcio yng Ngorsaf Cyffordd Llandudno.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Cyffordd Llandudno?

  • Mae lle i ddiogelu 10 beic yn yr orsaf.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Cyffordd Llandudno?

  • Toiledau 
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau Arian Parod a Chardiau
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau, mae rampiau ar gael, yn ogystal â chadeiriau olwyn a dolenni sain.
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Cyffordd Llandudno?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti