Wedi'i leoli lle mae mynyddoedd yn cwrdd â'r môr, mae Abermaw yn llawn hanes

Wedi’i lleoli ar arfordir gorllewinol hardd Gogledd Cymru, mae Abermaw yn dref glan môr Gymreig swynol sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

 

Na ddylid ei golli

  • Traeth y Bermo - Mae'r traeth yn ddelfrydol ar gyfer ymdrochi a chwaraeon dŵr. Mwynhewch y tywod euraidd a’r dyfroedd dilychwin - efallai y gwelwch ddolffin hyd yn oed. Os yw mwynhau’r golygfeydd yn fwy o beth i chi, edrychwch ar y golygfeydd godidog o Fae Ceredigion neu’r harbwr prydferth, sy’n swatio yng ngheg aber y Fawddach.
  • Parc Cenedlaethol Eryri - Ar y trên neu ar droed, beth am fanteisio ar y cyfle i gopa mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa? Mae dros 90 o gopaon eraill a 100 o lynnoedd yn aros i gael eu harchwilio. Mae golygfeydd Eryri yn syfrdanol.
  • Pentref Portmeirion - Adeiladwyd y 'pentref delfrydol' hanesyddol hwn gan y pensaer Cymreig Clough Williams Ellis a chymerodd 48 mlynedd i'w gwblhau. Mae'r pentref yn enwog ledled y byd am ei bensaernïaeth unigryw, wedi'i leoli mewn gerddi isdrofannol hardd. Mae yna hefyd fwytai, siopau, gwestai a sba. Mae rhywbeth i bawb ei fwynhau yma.

 

Beth am y penwythnos hwnnw yn Y Bermo?

Cerdded - Mae Bermo yn fan cychwyn gwych ar gyfer rhai hamddenol ar hyd y traeth neu’r bryniau cyfagos. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy trethus, ewch tua’r tir i rai o gopaon gorau (ac uchaf) Eryri.

Archwiliwch y cestyll - Gobeithio ar y trên am ddiwrnod allan yng Nghastell Harlech, caer arfordirol nerthol mewn lleoliad ysblennydd. Dim ond taith gerdded 10 munud o orsaf Harlech yw hi. Gall y trên hefyd fynd â chi i Gastell Cricieth, a adeiladwyd yn wreiddiol gan Llywelyn Fawr. Mae gan y cadarnle godidog hwn â dau dŵr hanes hynod ddiddorol i'w archwilio.

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru - Mae golygfeydd godidog ac injans stêm yn eich disgwyl. Rheilffordd Ffestiniog yw rheilffordd gul hynaf y byd gyda bron i 200 mlynedd o hanes. Mae'r rheilffordd yn ymestyn o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog. Mae'n werth ymweld.