Wedi ei leoli lle mae mynyddoedd yn cwrdd â’r môr, mae’r Bermo yn gyforiog o hanes

Ewch i’r Bermo, lle mae’r arfordir garw yn cwrdd â swyn hyfryd. Wedi ei leoli ar lannau trawiadol Bae Ceredigion, mae’r Bermo yn croesawu pawb gyda golygfeydd panoramig, tywod euraid a threftadaeth forwrol gyfoethog.

Archwiliwch y trysor hwn yng ngogledd Cymru, sy’n enwog am ei harbwr prysur, ei strydoedd hanesyddol a’i diwylliant lleol bywiog. P’un a ydych chi’n chwilio am anturiaethau awyr agored cyffrous ar hyd Llwybr Arfordir Cymru neu’n mynd am dro heibio siopau bwtîc a chaffis hyfryd, mae’r Bermo yn cynnig rhywbeth i bob teithiwr. Ymgollwch yn harddwch a chymeriad yr hafan arfordirol hon, lle mae ymlacio ac antur yn dod at ei gilydd mewn harmoni perffaith.

 

Teithio i’r Bermo ar drên

Mae’n hawdd ymweld â’r Bermo ar y trên. Mae ar reilffordd y Cambrian gyda gwasanaethau i deithwyr i Harlech, Porthmadog, Pwllheli, Tywyn, Aberdyfi, Machynlleth ac Amwythig.

Oeddech chi’n gwybod bod gorsaf y bermo yn adeilad rhestredig?

Dyma rai o’n llwybrau mwyaf poblogaidd i’r Bermo ar y trên:

 

Pam ymweld â’r Bermo?

Mae’r Bermo yn gyrchfan wych, p’un a ydych chi eisiau cychwyn ar daith gerdded gyffrous i rai o gopaon Eryri neu fwynhau llonyddwch ei glannau tywodlyd. Dewch i fyd o chwaraeon dŵr, mwynhewch fwyd môr ffres ac ymgollwch yng nghynhesrwydd lletygarwch lleol. Dewch i ddarganfod yr holl bethau i’w gwneud yn y Bermo sy’n disgwyl amdanoch chi.