Submitted by content-admin on Thu, 05/08/2021 - 15:13

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Na
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Na
Wifi
Na
Peiriant tocynnau
Na
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Na

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Gan wasanaethu tref glan môr boblogaidd Aberdyfi ar arfordir gorllewinol Cymru, mae’r rheilffordd yn mynd â chi drwy dir cefn gwlad mwyaf godidog sydd gan Gymru i’w gynnig. Agorodd y trenau am y tro cyntaf yn 1867, ar ôl i’r llinell gangen fechan i’r harbwr gau, ac roedd y trenau’n caniatáu i bobl a oedd yn mynd ar wyliau yn Oes Fictoria brofi hyfrydwch Bae Ceredigion.

Mae’r tywod aur eang, y golygfeydd hardd a’r atyniadau lleol yn dal i ddenu teuluoedd a phobl sy’n mwynhau chwaraeon dŵr i’r rhanbarth, llawer ohonynt yn cyrraedd ar y trên.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Aberdyfi i ganol y dref?

  • Yn dilyn yr A493, byddwch yn cyrraedd canol y dref mewn llai na 10 munud. 
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Aberdyfi?

  • Mae lle parcio i 25 o geir yng ngorsaf Aberdyfi.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Aberdyfi?

  • Ceir cyfleusterau storio ar gyfer 6 beic yng ngorsaf Aberdyfi.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Aberdyfi?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf gyfan, mae rampiau a dolenni sain ar gael
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti