Submitted by content-editor on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Mynediad di-gam
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Ystafell Aros
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae Rheilffordd y Cambrian yn mynd drwy brydferthwch Dyffryn Dyfi, ac mae teithwyr ar y ffordd i Orsaf Machynlleth yn gweld  golygfeydd o lethrau coediog a bythynnod cerrig llwyd prydferth cyn cyrraedd yr orsaf fach. Mae’r ddau blatfform yn arwain at adeiladau cadarn yr orsaf, a’u toeau llechi.

Wedi’i hagor yn 1863, mae llawer o'r 130,000 o ymwelwyr blynyddol yn gerddwyr sy’n dymuno crwydro’r cefn gwlad hardd.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Machynlleth i ganol tref Machynlleth?

  • Mae’n cymryd tua phum munud i gerdded i ganol tref Machynlleth o’r orsaf, gan fynd drwy Heol Maengwyn.

 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Machynlleth?

  • Mae lle parcio i 30 o geir yng Ngorsaf Machynlleth.

 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Machynlleth?

  • Mae gan Orsaf Machynlleth gyfleusterau i storio 8 beic, gan gynnwys teledu cylch cyfyng.

 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Machynlleth?

  • Toiledau
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Ffonau arian a chardiau
  • Blwch post
  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, cadeiriau olwyn a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Machynlleth?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti