Submitted by content-admin on

Neges yr orsaf

O 13 Mawrth 2023, rydym yn gwella ein cyfleusterau staff. Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra a achosir yn ystod y gwaith a fydd yn para tan ddiwedd Haf 2023.

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Y Gorsafoedd Agosaf sydd â mwy o Gyfleusterau
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae tref wyliau hyfryd Pwllheli yn cael ei gwasanaethu gan yr orsaf fach, un platfform hon, sy’n gweithredu fel gorsaf derfynol Rheilffordd Arfordir y Cambrian. Agorwyd y safle yn 1869, a dyfarnwyd statws rhestredig Gradd II iddo 120 o flynyddoedd yn ddiweddarach, ac fe’i hailwampiwyd yn niwedd yr 80au, gyda chanopi Fictoraidd yn ei drawsnewid yn ystyriol.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Pwllheli i ganol tref Pwllheli?

  • Wrth gerdded ar hyd Stryd Newydd, yna Stryd Penlan, mae gorsaf Pwllheli tua dau funud o ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Pwllheli?

  • Mae lle parcio i 57 o geir yng ngorsaf Pwllheli.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Pwllheli?

  • Mae modd parcio 2 feic yng ngorsaf Pwllheli, gyda theledu cylch cyfyng a lloches ar gael.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Pwllheli?

  • Bwffe yn yr orsaf
   Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, gyda dolenni sain a rampiau hefyd ar gael.
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti