Submitted by content-admin on

Station facilities

 • Parcio

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Teithio Ymlaen
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae gorsaf Porthmadog yn gwasanaethu cymuned o’r un enw yn sir Gwynedd yng Ngogledd Cymru.

Agorodd yr orsaf ar 5 Awst 1877 fel rhan o Reilffordd Ffestiniog ac mae bellach yn adeilad rhestredig Gradd II. Wedi’i ddylunio gan brif beiriannydd Rheilffordd Ffestiniog, Charles Hughes, mae’n enghraifft wych o’r arddull gynhenid, gyda tho llechi, waliau cerrig ac mae ganddo ddau lawr. Wedi’i adeiladu ar ffurf y llythyren T, mae’r brif fynedfa ar ochr y platfform, ac mae talcen hardd gyda ffenestr ar yr ochr arall. Defnyddiwyd yr adeilad yn wreiddiol fel swyddfeydd, siopau ac ystafelloedd aros.

Mae rhan o adeilad yr orsaf bellach yn amgueddfa reilffordd, ac mae’r gweddill yn swyddfa docynnau ac ystafell aros. Nid oes maes parcio yn yr orsaf, ond mae mannau parcio tymor byr ar gael ar strydoedd cyfagos. Mae’r safle bws agosaf yng nghanol tref Porthmadog.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Porthmadog i ganol tref Porthmadog?

  • Drwy ddilyn y Stryd Fawr, mae’n cymryd tua munud i gerdded o’r orsaf i ganol y dref.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Porthmadog?

  • Mae lle i barcio 6 car yng ngorsaf Porthmadog.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Porthmadog?

  • Nid oes gan yr orsaf gyfleusterau i storio beiciau.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Porthmadog?

  • Mynediad i bobl anabl – does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau a dolenni sain ar gael.
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti