Ydych chi'n teithio gyda’ch beic?

Mae gennym fannau ar gyfer beiciau ar ein trenau, ond mae lle’n brin.

Ar rai gwasanaethau, gofynnwn i chi archebu lle i'ch beic pan fyddwch chi'n prynu eich tocyn (mor fuan â phosibl ymlaen llaw, ac o leiaf 24 awr cyn i chi deithio). Nid oes angen talu i archebu lle - ffoniwch ni ar 03333 211 202 am ragor o wybodaeth ac i archebu lle. Mae ein llinellau’n agored rhwng 08:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul. Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

O ran gwasanaethau lle nad oes modd trefnu ymlaen llaw, mae'r holl fannau i feiciau ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Nid oes lle i gadw beiciau ar rai o'n teithiau lleol yn y Cymoedd a Chaerdydd yn ystod oriau brig.

Mae beiciau pedal a gynorthwyir yn drydanol (e-feiciau) hefyd yn cael eu caniatáu ar ein gwasanaethau dan yr un telerau â beiciau pedal safonol. Ond, nid yw sgwteri trydan yn cael eu caniatáu ar ein trenau.

Gallwch gynllunio eich taith gyda  chynllunydd teithiau Traveline Cymru

 

Ble mae modd storio eich beic

Bike ImageChwiliwch am y symbol ar ochr y trên. Ewch ar y trên lle mae’r symbol i'w weld, a rhowch eich beic yn y man dynodedig.

Gall y mannau hyn hefyd gynnwys seddi plygu ac efallai y byddant yn cael eu rhannu gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhieni â phlant ifanc mewn pram. Helpwch ni i gadw llwybrau a drysau’n glir drwy gynnig seddi i'r teithwyr hyn.

Gwasanaethau Rheilffordd Hygyrch: Canllaw i’n fflyd o drenau | Agor fel PDF

 

Gwybodaeth bwysig

  • Hyd yn oed os ydych chi wedi archebu lle, fe fydd beiciau bob amser yn cael eu cludo yn ôl disgresiwn staff y trên
  • Ni allwn fynd â beiciau heb deithiwr ar unrhyw un o'n trenau
  • Ni chaniateir beiciau modur, mopedau, sgwteri modur, beiciau modurol na beiciau tandem ar unrhyw wasanaeth
  • Pan fydd gweithredu diwydiannol, tocynnwr y trên fydd yn penderfynu â allwch fynd â'ch beic ar y trên ai pheidio
  • Yn ystod y gwaith gwella sydd wedi’i gynllunio, gyrrwr y bws sy’n penderfynu a gewch chi fynd â’ch beic ar y bws ai peidio