Ydych chi’n parhau â’ch taith ar ôl bod ar y trên?

Rhentu Beic Next yng Nghaerdydd

Rhentu nextbike yng Nghaerdydd Ewch o amgylch y ddinas mewn steil gan ddefnyddio’r cynllun rhannu beiciau arloesol hwn. Ewch i Ovo bikes

  • Cofrestrwch unwaith i rentu beic drwy ap BikeComputer, drwy derfynell neu drwy ffonio’r llinell gymorth.
  • Gallwch rentu nextbike unrhyw bryd, mewn 100+ lleoliad gwahanol yng Nghaerdydd neu mewn 30+ o wledydd ledled y byd
  • 5 lleoliad arall yn dod cyn bo hir - y Sblot, Butetown, Grangetown a Thredelerch yn ogystal â’r tu allan i Orsaf Parc Ninian

Cadwch olwg ar y dudalen hon oherwydd byddwn yn datblygu hyn dros amser

lleoliadau OvoBikes yng Nghaerdydd