Drwy sefydlu cyfrif am ddim gyda’n tîm rheoli teithiau, ni fydd rhaid i’ch sefydliad dalu ffioedd archebu na thaliadau cerdyn, a gallwch gael cyfrifon anfonebau.

Fel rhan o’n gwasanaethau rheoli teithiau, rydyn ni'n cynnig 2 brif ddewis i sefydliadau sy’n dymuno cael trefniadau ar gyfer teithiau i gydweithwyr:

 

Teithiau staff

Gall ein tîm pwrpasol drefnu tocynnau teithio ar gyfer aelodau o staff a allai fod yn teithio i gyfarfodydd neu apwyntiadau at ddibenion gwaith, a hynny gydag unrhyw gwmni rheilffyrdd ledled y Deyrnas Unedig, nid dim ond Trafnidiaeth Cymru. Felly, gallwch drefnu eich holl docynnau teithio corfforaethol drwy un tîm.

 

Tocynnau tymor corfforaethol

I gwmnïau sy’n gallu cynnig benthyciad di-log i staff i brynu tocynnau Tymor Blynyddol am bris gostyngol, ac sydd â chyfrif wedi ei gofrestru gyda ni, rydyn ni’n cynnig gostyngiad ar brynu tocynnau Tymor Blynyddol.

 

Archebu teithiau corfforaethol

Angen cysylltu â ni?

08448 560 688

O gynllunio teithiau a gwybodaeth am docynnau, gallwn ni helpu.

tms@tfwrail.wales

Rydym yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00.