Cais diogelu data

 

I ofyn am wybodaeth amdana chi eich hun, fel Cais Mynediad Pwnc, Dileu (Hawl i gael eich anghofio) neu Ceisiadau Teledu Cylch Cyfyng, llenwch y ffurflen isod. 

  • Bydd ein tîm Diogelu Data yn derbyn yr wybodaeth yn uniongyrchol ac efallai y byddwn yn gofyn am brawf hunaniaeth.
  • Rhowch gymaint o fanylion â phosibl am eich cais ond gyda rhai achosion, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth fel prawf hunaniaeth er enghraifft. 
  • Mae gan ein tîm Diogelu Data 20 diwrnod gwaith i gyflawni cais.