Gwneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cyhoeddi pob math o wybodaeth ar y wefan hon. Cyn gofyn am wybodaeth, gwnewch yn siŵr nad yw ar gael eisoes.
 
I wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI) i Trafnidiaeth Cymru o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, e-bostiwch: freedomofinformation@tfw.wales
 
Fel arall, gallwch:
 • Ffonio 029 2167 3434
 • Ysgrifennu at:
  Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
  Transport for Wales
  3 Llys Cadwyn
  Pontypridd
  Rhondda Cynon Taf
  CF37 4TH
Byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Tudalen log datgelu