Mae manylion y log datgelu hwn yn rhoi manylion am y ceisiadau rydym wedi’u cael dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n hymatebion iddynt.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni wella'r tudalennau hyn

 

 • 2019
   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - systemau meddalwedd - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - rheoli gwastraff - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - IR35 - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - diagramau DMU - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - taliadau iawndal - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Proffil oedran - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Pennaeth Materion Allanol - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Taliadau iawndal TrC FoI 2 - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Siartiau Trefniadaeth ac Uwch Reolwr Rhanddeiliaid - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Mark Barry - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Diagramau unedau DMU - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Brandio TrC - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaeth Pen-y-bont ar Ogwr i Aberdâr - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Taliadau iawndal Mehefin 2019 - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Twyll cerdyn talu - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Postio uniongyrchol a defnyddio - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Uned ddadansoddol - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Llanharan - Dociau'r Barri - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Proffil cymhorthdal - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gorsaf yr Eglwys Wen - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Caergybi – Caerdydd - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Metro Caerdydd_Penarth - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Seilwaith a Penarth - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaeth Cheltenham - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - TrC Crewe i Gaerdydd - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Peiriant Tocynnau y Tyllgoed - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Sŵn trenau yn Llandaf - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - GU Trains - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Swyddfa Pontypridd - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Metro - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Dibynadwyedd gwasanaethau o Amwythig tuag at arfordir y Cambrian - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cynnal a chadw pont Afon Mawddach - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Uwchraddio gorsafoedd - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Llinellau dwbl ar y ffyrdd - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Trosglwyddo Asedau Llinellau Craidd y Cymoedd - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ffurfiannau Aber a Rhym - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Rhifau Yswiriant Gwladol_cerdyn teithio rhatach ar gyfer bws - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau wedi’u canslo rhwng Caerdydd a Chaer - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Amrywiol - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - swyddogion diogelwch - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Amserlen mis Rhagfyr TrC - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - TG - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Costau adeiladu - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau o Ynys y Barri - Dogfen neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cost swyddogion diogelwch - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cost swyddogion diogelwch ar wasanaethau TrC - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwrthdrawiadau ar yr M4 - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ad-daliad am Oed i - PDF neu Fersiwn hygyrch

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cerbyd a datblygiad Churchlands - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cardiau teithio rhatach ar fws - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Defnydd amhriodol o rif ffôn 0845 - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau Penarth - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau ymgynghori - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ardystiad Cyber Essentials - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gorsaf Llwydlo - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cambrian Canslo - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ad-daliad am Oedi - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ataliad y galon - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cais rhyddid gwybodaeth - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Rhyddid Gwybodaeth - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Contractau cerbydau newydd Trafnidiaeth Cymru - PDF

   • TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Canslo trenau Trafnidiaeth Cymru oherwydd diffyg staff - PDF