Mae manylion y log datgelu hwn yn rhoi manylion am y ceisiadau rydym wedi’u cael dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n hymatebion iddynt.