TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Diagramau unedau DMU

Submitted by positiveUser on

Diagramau unedau DMU

Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth ar ddiagramau unedau DMU. 

Mae eich cais wedi'i ystyried yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'n polisi mynediad at wybodaeth. Gallaf gadarnhau bod gennym y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Fe wnaethoch chi ofyn am: 

• y set lawn o ddiagramau uned DMU (SX/SO/SUN) sy'n cychwyn ym mis Mai 2019

Mae'r diagramau wedi'u hatodi i'r ddogfen hon

Cofion gorau

Jeremy Morgan