TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau o Ynys y Barri

Submitted by positiveUser on

Gwasanaethau o Ynys y Barri

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2019

Diolch i chi am eich cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar 22 Hydref 2019. Roeddech wedi gofyn am yr wybodaeth ganlynol:

amser gadael y gwasanaeth 8.25 o Ynys y Barri bob diwrnod o’r wythnos (dydd Llun-ddydd Gwener) ym mis Hydref 2019

Rwy’n ysgrifennu atoch i gadarnhau bod eich cais wedi cael ei ystyried o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf), a bod Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cwblhau’r broses o chwilio am yr wybodaeth roeddech wedi gofyn amdani. Mae’r wybodaeth wedi’i nodi yn y daenlen isod. 

Yn gywir 

Trafnidiaeth Cymru