Submitted by Content Publisher on

Byrddau ein cwmni

Mae Grŵp TrC yn cynnwys pedwar cwmni. Mae byrddau pob is-gwmni yn atebol i brif fwrdd TrC, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol ar draws Grŵp TrC.