Ein cofrestr rhoddion a lletygarwch

Mae gennym gofrestr ar gyfer rhoddion a lletygarwch. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am bob cynnig gwerth dros £10.00 sydd naill ai wedi cael eu derbyn neu eu gwrthod. Caiff yr wybodaeth ei diweddaru bob chwarter blwyddyn.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni wella'r tudalennau hyn