TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau wedi’u canslo rhwng Caerdydd a Chaer

Submitted by positiveUser on

Caerdydd Canolog i Gaer – gwasanaethau wedi’u canslo

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2019

Diolch i chi am eich cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth ar 2 Hydref 2019. Roeddech wedi gofyn am yr wybodaeth ganlynol:

Unrhyw gofnodion ynghylch canslo’r gwasanaeth yma rhwng 01/07/2019 a heddiw.

Rwy’n ysgrifennu atoch i gadarnhau bod eich cais wedi cael ei ystyried o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf), bod Trafnidiaeth Cymru (TrC) wedi cwblhau’r broses o chwilio am yr wybodaeth, a bod ganddo’r wybodaeth roeddech wedi gofyn amdani. 

Mae’r wybodaeth roeddech wedi gofyn amdani wedi cael ei mewnosod isod, ac mae’n ymwneud â’r cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2019 a 30 Medi 2019.  

Yn gywir 

Trafnidiaeth Cymru