TrC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Proffil oedran

Submitted by positiveUser on

Proffil oedran TrC

Dyddiad cyhoeddi: 11 Chwefror 2019

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth am broffil oedran staff TrC.

Mae eich cais wedi'i ystyried yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'n polisi mynediad at wybodaeth. Gallaf gadarnhau bod gennym y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Mae'r wybodaeth y gofynnoch amdani i'w gweld isod:

Nifer cyflogeion y sefydliad o dan 16 oed. 0

Nifer gweithwyr y sefydliad rhwng 16-18 oed. 0

Nifer cyflogeion y sefydliad dros 18 oed. 51

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os oes gennych gwestiynau ynghylch sut rydym ni wedi ymdrin â'ch cais, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cofion gorau

Jeremy Morgan