Rasys Caer

  • Dydd Sadwrn 29 Mehefin

 

Cyngor teithio

Train icon

Bydd gwasanaethau yn ardal Caer yn brysur.

Dod o hyd i drenau sydd â lle arnyn nhw, ewch i trc.cymru/gwiriwr-capasiti.

Tickets icon

Prynwch cyn teithio.

Rhaid i chi brynu eich tocyn cyn mynd ar y trên. I arbed amser wedyn, prynwch docyn dwyffordd ar eich ffordd i mewn. Gallwch hefyd brynu’ch tocyn ar yr ap TrC neu ar wefan trc.cymru. Bydd Arolygwyr Diogelu Refeniw yn archwilio tocynnau cyn ac ar ôl y digywddiad.

Person under the influence

Diogelwch y cyhoedd

Bydd unrhyw un sydd dan ddylanwad alcohol sy’n cael ei ystyried yn fygythiad i’w diogelwch ei hun neu i ddiogelwch y cyhoedd yn cael ei atal rhag teithio.

Person shouting at another person

Bydd unrhyw un sy’n defnyddio iaith ddifrïol neu ymddygiad bygythiol tuag ein cwsmeriaid neu ein cydweithwyr yn cael ei atal rhag teithio.

 

Cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel yn ystod digwyddiadau

Gall digwyddiadau mawr olygu bod mwy o bobl nag arfer yn defnyddio ein gwasanaethau. Byddwn yn cymryd camau ychwanegol i gadw ein cwsmeriaid i deithio’n ddiogel ac yn ddibynadwy.