Rasys Caer

  • Dydd Sadwrn 30 Medi

 

Gweithredu diwydiannol

Dydd Sadwrn 30 Medi

Gan fod gweithredu diwydiannol yn digwydd ddydd Sadwrn 30 Medi, mae’n bosib y bydd hyn yn cael effaith ar lawer o’n gwasanaethau.

Nid yw gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru yn cael eu heffeithio ond mae nifer o weithredwyr eraill yn cael eu effeithio gan gweithredu diwydiannol a allai olygu y bydd ein gwasanaethau’n llawer prysurach nag arfer.

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf ewch i trc.cymru/gweithredu-diwydiannol.

 

Cyngor Teithio

Capacity icon

Bydd gwasanaethau yn ardal Caer yn brysur.

Dod o hyd i drenau sydd â lle arnyn nhw, ewch i trc.cymru/gwiriwr-capasiti.

Tickets icon

Prynwch cyn teithio.

Rhaid i chi brynu eich tocyn cyn mynd ar y trên. Llawrlwythwch ap TrC neu ewch i trc.cymru. Bydd Arolygwyr Diogelu Refeniw yn archwilio tocynnau.

Person under the influence

Diogelwch y cyhoedd

Bydd unrhyw un sydd dan ddylanwad alcohol sy’n cael ei ystyried yn fygythiad i’w diogelwch ei hun neu i ddiogelwch y cyhoedd yn cael ei atal rhag teithio.

Person shouting at another person

Bydd unrhyw un sy’n defnyddio iaith ddifrïol neu ymddygiad bygythiol tuag ein cwsmeriaid neu ein cydweithwyr yn cael ei atal rhag teithio.

 

Cwestiynau cyffredin