• Cofiwch y dyddiad
   • Dydd Sadwrn 22ain Ebrill | Rygbi Dydd y Farn
   • Dydd Mercher 17eg Mai | Beyonce
   • Dydd Mawrth 6ed Mehefin a Dydd Mercher 7fed Mehefin | Coldplay
   • Dydd Mawrth 20fed Mehefin a Dydd Mercher 21 Mehefin | Harry Styles
   • Dydd Sadwrn 2il Medi | Speedway Motorcross 
   • Dydd Sadwrn 5ed Awst | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v Lloegr 
   • Dydd Sadwrn 19eg Awst | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v De Affrica 
   • Dydd Sul 10fed Medi | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v Fiji
   • Dydd Sadwrn 16eg Medi | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v Portiwgal 
   • Dydd Sul 24ain Medi | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v Awstralia
   • Dydd Sadwrn 7fed Hydref | Cwpan Rygbi'r Byd - Cymru v Georgia

 

Pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal yn Stadiwm Principality, mae gennym system giwio ar waith i ganiatáu i deithwyr wneud eu taith yn ôl yn ddiogel. Mae llwybrau Hygyrchedd pwrpasol ar gyfer teithwyr sydd angen cymorth ychwanegol i deithio.

Ar ddiwrnodau digwyddiadau gofynnwn i deithwyr sydd angen cymorth ychwanegol wneud eu hunain yn hysbys i stiward a all eu cyfeirio at y Llwybrau Hygyrchedd pwrpasol. Mae’n bosibl i deithwyr sydd angen defnyddio’r Llwybr Hygyrch ddod gyda hyd at dri gofalwr neu aelod o’r teulu.

Sign displayed at Cardiff Central Entrance at Cardiff Central Ramp at Cardiff Central

Mae'r llwybrau Hygyrchedd hefyd yn adnodd defnyddiol i'r rhai ag anableddau cudd. Mae diwrnodau digwyddiadau yn dod â thorfeydd a daw gorsaf Caerdydd Canolog yn lleoliad prysur iawn. Mae'r llwybr Hygyrch yn fan diogel, wedi'i reoli, lle mae staff wrth law i roi help llaw ac mae'r systemau ciwio yn rheoli llif teithwyr yn ddiogel ac yn effeithlon ar y platfformau. Gall staff sydd wedi'u lleoli ar y llwybrau Hygyrchedd hefyd eich helpu i ddod o hyd i doiledau a'ch helpu i gynllunio taith.

 

Lleoliadau toiledau hygyrch yng Nghaerdydd Canolog

 • Platfform 8 (mynediad allwedd RADAR)
 • Isffordd ddwyreiniol (mynediad allwedd RADAR)
 • Mae toiledau symudol hygyrch ar gael yng nghefn yr orsaf, ar y Sgwâr Canolog rhwng adeilad y BBC ac adeilad y Brifysgol oddi ar Stryd Wood ac ym maes parcio Glan yr Afon ger platfform 0.

 

Os hoffech gael cymorth i gynllunio’ch taith cyn i chi fynychu digwyddiad yn Stadiwm Principality, cysylltwch â ni drwy WhatsApp:

07790 952 507

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 07:00 – 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00-20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

 

I gael rhagor o wybodaeth am Deithio Hygyrch neu i archebu cymorth ymlaen llaw, ewch i'n tudalen Teithio â Chymorth Archebu.