• Cofiwch y dyddiad
  • Gweler rhestr isod o'r digwyddiadau a allai effeithio ar wasanaethau rheilffordd.

  • Digwyddiadau yn Stadiwm Principality, Caerdydd:

   • Dydd Gwener 09 Awst 2024 - Billy Joel

   • Dydd Sadwrn 17 Awst 2024 - Speedway GP

   • Dydd Sul 10 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sul 17 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2025 - 6 Gwlad (Dynion) Cymru v Iwerddon

   • Dydd Sadwrn 15 Mawrth 2025 - 6 Gwlad (Dynion) Cymru v Lloegr

  • Digwyddiadau yng Nghastell Caerdydd:

   • Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024 - Noel Gallagher High Flying Birds

   • Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024 - Madness C’est Lavie

   • Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024 - Catfish & The Bottlemen

   • Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024 - Tom Grennan

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024 - Depot in the Castle. Anne Marie

  • Pêl-droed:

   • Dydd Gwener 06 Medi 2024 - Cymru v Twrci

   • Dydd Llun 14 Hydref 2024 - Cymru v Montenegro

   • Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2024 - Cymru v Gwlad yr Iâ

  • Rasys Caer:

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024

   • Dydd Sul 4 Awst 2024

   • Dydd Sadwrn 31 Awst 2024

   • Dydd Gwener 13 Medi - Dydd Sadwrn 14 Medi 2024

   • Dydd Sadwrn 21 Medi 2024

  • Digwyddiadau eraill:

   • Dydd Llun 22 Gorffennaf - Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024 - Y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt 

   • Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024 - Gŵyl Steelhouse, Glyn Ebwy

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf - Dydd Sul 28 Gorffennaf 2024 - Glastonbarry, Y Barri

   • Dydd Sadwrn 03 Awst - Dydd Sadwrn 10 Awst 2024 - Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Pontypridd

   • Dydd Iau 15 Awst - Dydd Llun 19 Awst 2024 - Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Y Fenni

   • Dydd Sadwrn 17 Awst 2024 - Pride Caer

   • Dydd Iau 22 Awst 2024 - New Order, Alexandra Head, Bae Caerdydd

   • Dydd Iau 22 Awst - Dydd Sul 25 Awst 2024 - Creamfields, Daresbury, Cheshire

   • Dydd Gwener 23 Awst 2024 - Gŵyl Big Tribute, Aberystwyth

   • Dydd Gwener 23 Awst - Dydd Llun 26 Awst 2024- Gŵyl Werin Amwythig 

   • Dydd Sadwrn 24 Awst 2024 - Becky Hill, Alexandra Head, Bae Caerdydd

   • Dydd Gwener 30 Awst - Dydd Sul 01 Medi 2024 - Pine Festival Llandudno

   • Dydd Gwener 30 Awst - Dydd Sul 01 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd Nantwich

   • Dydd Sul 01 Medi - Dydd Sul 08 Medi 2024 - Wythnos y Glas Caerdydd

   • Dydd Sadwrn 07 Medi 2024 - Save the Race, Cwrs Rasio Ceffylau Cas-gwent

   • Dydd Gwener 13 Medi - Dydd Sul 15 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd Llwydlo

   • Dydd Sadwrn 21 Medi - Dydd Sul 22 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd y Fenni

   • Dydd Sul 22 Medi 2024 - Ironman Cymru, Dinbych-y-pysgod

   • Dydd Gwener 04 Hydref - Dydd Sadwrn 05 Hydref 2024 - Oktoberfest, Quarry Park, Amwythig

   • Dydd Sul 06 Hydref 2024 - Hanner Marathon Caerdydd

   • Dydd Gwener 01 Tachwedd 2024 - Tân Gwyllt Caerffili

   • Dydd Gwener 01 Tachwedd 2024 - Tân Gwyllt Y Barri

   • Dydd Iau 21 Tachwedd 2024 - Beaujolais Day

   • Dydd Llun 02 Rhagfyr 2024 - Gorymdaith Nadolig Llandudno

 

Pan fydd digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal yn Stadiwm Principality, mae gennym system giwio ar waith i ganiatáu i deithwyr wneud eu taith yn ôl yn ddiogel. Mae llwybrau Hygyrchedd pwrpasol ar gyfer teithwyr sydd angen cymorth ychwanegol i deithio.

Ar ddiwrnodau digwyddiadau gofynnwn i deithwyr sydd angen cymorth ychwanegol wneud eu hunain yn hysbys i stiward a all eu cyfeirio at y Llwybrau Hygyrchedd pwrpasol. Mae’n bosibl i deithwyr sydd angen defnyddio’r Llwybr Hygyrch ddod gyda hyd at dri gofalwr neu aelod o’r teulu.

Sign displayed at Cardiff Central Entrance at Cardiff Central Ramp at Cardiff Central

Mae'r llwybrau Hygyrchedd hefyd yn adnodd defnyddiol i'r rhai ag anableddau cudd. Mae diwrnodau digwyddiadau yn dod â thorfeydd a daw gorsaf Caerdydd Canolog yn lleoliad prysur iawn. Mae'r llwybr Hygyrch yn fan diogel, wedi'i reoli, lle mae staff wrth law i roi help llaw ac mae'r systemau ciwio yn rheoli llif teithwyr yn ddiogel ac yn effeithlon ar y platfformau. Gall staff sydd wedi'u lleoli ar y llwybrau Hygyrchedd hefyd eich helpu i ddod o hyd i doiledau a'ch helpu i gynllunio taith.

 

Lleoliadau toiledau hygyrch yng Nghaerdydd Canolog

 • Platfform 8 (mynediad allwedd RADAR)
 • Isffordd ddwyreiniol (mynediad allwedd RADAR)
 • Mae toiledau symudol hygyrch ar gael yng nghefn yr orsaf, ar y Sgwâr Canolog rhwng adeilad y BBC ac adeilad y Brifysgol oddi ar Stryd Wood ac ym maes parcio Glan yr Afon ger platfform 0.

 

Os hoffech gael cymorth i gynllunio’ch taith cyn i chi fynychu digwyddiad yn Stadiwm Principality, cysylltwch â ni drwy WhatsApp:

07790 952 507

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 07:00 - 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 - 20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

 

I gael rhagor o wybodaeth am Deithio Hygyrch neu i archebu cymorth ymlaen llaw, ewch i'n tudalen Teithio â Chymorth Archebu.