Mae’r Laniard Blodau'r Haul yn caniatáu i chi ddangos y gall fod gennych anghenion ychwanegol sydd ddim bob amser yn amlwg yn syth.

Does dim rhaid i chi ddweud beth yw eich anabledd. Mae ein staff wedi cael eu hyfforddi i adnabod y laniard ac i ddeall efallai y bydd angen help ychwanegol arnoch chi.

Bydd ein staff yn gwneud yn siŵr eich bod yn gallu eu gweld, eu hadnabod a’ch bod yn gallu mynd atyn nhw’n hawdd er mwyn ceisio’r cymorth sydd ei angen arnoch. Maen nhw’n cael eu hannog i fod yn rhagweithiol hefyd, ac i fynd at unrhyw gwsmer sy’n gwisgo laniard blodau'r haul i gynnig cymorth.

Gallwch gael laniard blodau'r haul am ddim wedi’i bostio’n syth atoch chi, dim ond i chi gysylltu â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu drwy anfon e-bost at community@tfwrail.wales.