Submitted by admin on

Station facilities

 • Parcio
 • Siopau
 • Peiriant tocynnau
 • Swyddfa docynnau
 • Toiledau
 • Wifi

 

 
 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
  • Tocynnau Cosb
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Blwch Post
  • Peiriant ATM
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Tacsis Hygyrch
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Gatiau Tocynnau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Teithio â Chymorth
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Porthladd
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Gwybodaeth am orsaf drenau Caergybi

Mae tref Caergybi wedi’i lleoli ar Ynys Môn yng Nghymru. Mae’n cael ei gwasanaethu gan orsaf Caergybi ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Gan gludo bron i chwarter miliwn o deithwyr i’r tir mawr ac oddi yno bob blwyddyn, agorodd yr orsaf wreiddiol yn 1848, ond cafodd ei newid ar ôl dim ond tair blynedd. Adeiladwyd yr orsaf bresennol yn 1866 ond mae gweddillion yr adeiladwaith gwreiddiol yn aros, gan gynnwys y to. Mae tri o’r pedwar platfform yn dal i gael eu defnyddio.

Mae gan dref borthladd Caergybi nifer o atyniadau, pethau i’w gwneud a llefydd i’w gweld. P’un ai ydych chi’n bwriadu trip diwrnod neu wyliau, peidiwch â cholli’r cyfle i ymweld â’r dref hon. 

 

 • Ydw i’n gallu cyrraedd porthladd y fferi o orsaf drenau Caergybi?

  • Mae’n hawdd cyrraedd porthladd y fferi o’r orsaf - mae’r daith cwta dau funud ar droed. Dilynwch y cyfarwyddiadau o’r orsaf drenau i gyrraedd y porthladd yn hawdd.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o orsaf Caergybi i Faes Awyr Môn?

  • Gan ddal y trên yng ngorsaf Caergybi, mae’n cymryd tua 30 munud i gyrraedd Maes Awyr Môn.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o orsaf Caergybi i ganol tref Caergybi?

  • Gan gerdded ar Ffordd Fictoria, mae’n cymryd tua phum munud i gyrraedd canol tref Caergybi.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng ngorsaf Caergybi?

  • Mae parcio 24 awr ar gael yng ngorsaf Caergybi.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng ngorsaf Caergybi?

  • Mae lle i storio 10 beic yng ngorsaf Caergybi.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng ngorsaf Caergybi?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Peiriant codi arian
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o orsaf Caergybi?

Heading to Holyhead for a day out or weekend away, or travelling from Holyhead to another destination? Here’s what you need to know.

Buy your train tickets online or on the app today. You can even use our handy capacity checker to see how busy your train is likely to be and plan your journey.

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd.
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti