Submitted by admin on Wed, 22/07/2020 - 10:24

Cyfleusterau gorsaf

Toiledau
Ie
Parcio
Ie
ATM
Na
Swyddfa docynnau
Ie
Wifi
Ie
Peiriant tocynnau
Ie
Mynediad di-gam
Ie
Siopau
Ie

Ymddiheuriadau nad yw’r holl wybodaeth ar y tudalennau hyn ar gael yn Gymraeg.

Gwybodaeth awtomatig gan www.nationalrail.co.uk yw hwn (yn agor mewn ffenestr newydd), all gynnwys elfennau sydd ond ar gael yn Saesneg.

 • Gwybodaeth cyffredinol am wasanaethau
  • Lefel Staffio
  • Teledu Cylch Cyfyng
  • Gwybodaeth Ar Gael Gan Staff
  • Gwasanaethau Gwybodaeth Ar Agor
  • Sgriniau Gwybodaeth i Gwsmeriaid
  • Mannau Cymorth i Gwsmeriaid
 • Prynu a chasglu tocynau
  • Swyddfa Docynnau
  • Casglu Tocynnau a Brynwyd Ymlaen Llaw
  • Peiriant Tocynnau
  • Cyhoeddi Cerdyn Oyster
  • Defnyddio Cerdyn Oyster
  • Dangos Meysydd Cerdyn Oyster Bob Tro
  • Cyhoeddi Cerdyn Clyfar
  • Ychwanegiad Cerdyn Clyfar
  • Dilysu Cerdyn Clyfar
  • Sylwadau Cerdyn Clyfar
 • Holl gyfleuterau’r orsaf
  • Lolfa Dosbarth Cyntaf
  • Ardal gyda Seddi
  • Trolïau
  • Bwffe yn yr Orsaf
  • Toiledau
  • Ystafell Newid Babanod
  • Cawodydd
  • Ffonau
  • Wi Fi
  • Ciosg Gwe
  • Blwch Post
  • Gwybodaeth i Dwristiaid
  • Peiriant ATM
  • Cyfnewidfa Arian
  • Siopau
 • Hygyrchedd a mynediad symudedd
  • Llinell Gymorth
  • Cymorth ar gael gan Staff
  • Dolen Sain
  • Peiriannau Tocynnau Hygyrch
  • Cownter Is yn y Swyddfa Docynnau
  • Ramp i Fynd ar y Trên
  • Toiledau’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol
  • Mynediad Heb Risiau
  • Man Gollwng Teithwyr â Nam Symudedd
  • Cadeiriau Olwyn Ar Gael
  • Assisted Travel
 • Gwybodaeth parcio
  • Mannau Storio Beiciau
  • Maes Parcio
  • Gwasanaethau Bws yn lle’r Trenau
  • Safle Tacsis
  • Teithio Ymlaen
  • Porthladd
 • Gwybodaeth i gwsmeriad
  • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
  • Cadw Bagiau
  • Eiddo Coll
Gwybodaeth fyw am drenau sy’n gadael ac yn cyrraedd

Trosolwg

Mae tref Caergybi yng ngogledd orllewin Ynys Môn ac mae’n cael ei gwasanaethu gan Orsaf Caergybi ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Gan gludo bron i chwarter miliwn o deithwyr i’r tir mawr ac oddi yno bob blwyddyn, agorodd yr orsaf wreiddiol yn 1848, ond cafodd ei newid ar ôl tair blynedd. Cafodd yr orsaf bresennol ei hadeiladu yn 1866, fodd bynnag, mae gweddillion y gwaith adeiladu gwreiddiol yn dal i fodoli, gan gynnwys y to, ac mae tri o’r pedwar platfform yn dal i gael eu defnyddio.

Mae gan dref borthladd Caergybi nifer o atyniadau, pethau i’w gwneud, a llefydd i’w gweld. Os ydych chi’n bwriadu mynd ar ymweliad am y dydd neu wyliau cyfan yn teithio drwy Gymru, mae Caergybi yn dref y dylech yn sicr ymweld â hi. Gyda threftadaeth ddiwylliannol amrywiol iawn, mae digon o bethau i’w gwneud yng Nghaergybi sy’n gwneud taith ar y trên yma yn werth chweil.

 

 • Faint o amser mae’n ei gymryd i fynd o Orsaf Caergybi i Faes Awyr Môn?

  • Gan ddal y trên yng Ngorsaf Caergybi, mae’n cymryd tua 30 munud i gyrraedd Maes Awyr Môn.
 • Faint o amser mae’n ei gymryd i gerdded o Orsaf Caergybi i ganol tref Caergybi?

  • Gan gerdded ar Ffordd Fictoria, mae’n cymryd tua phum munud i gyrraedd canol tref Caergybi.
 • Pa gyfleusterau parcio ceir sydd ar gael yng Ngorsaf Caergybi?

  • Mae parcio 24 awr ar gael yng Ngorsaf Caergybi.
 • Pa gyfleusterau sydd ar gael i storio beiciau yng Ngorsaf Caergybi?

  • Mae lle i storio 10 beic yng Ngorsaf Caergybi.
 • Pa gyfleusterau eraill sydd ar gael yng Ngorsaf Caergybi?

  • Toiledau - gan gynnwys cyfleusterau newid babanod
  • Bwffe yn yr orsaf
  • Siopau
  • Ffonau arian parod a chardiau
  • Peiriant codi arian
  • Mynediad i bobl anabl - does dim grisiau yn yr orsaf, ac mae rampiau, a dolenni sain ar gael
 • Pa gyrchfannau poblogaidd y gallwch eu cyrraedd o Orsaf Caergybi?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Gwirio capasiti