Submitted by content-admin on Thu, 10/14/2021 - 11:13

Bydd y Metro yn newid eich ffordd o deithio a bydd yn rhwydwaith bysiau, rheilffyrdd a theithio egnïol modern, cynaliadwy. Bydd yn trawsnewid bywydau pobl ac yn lleihau effaith amgylcheddol ei’n rhwydwaith trafnidiaeth.

Bydd yn agor nifer o gyfleoedd swyddi, hamdden a busnes, gan drawsnewid rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

 • Pa fanteision y gallwch chi ddisgwyl eu cael?
  • Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o'r Metro, a gall y cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd ac sy’n cynnig:

   • Teithiau cyflymaf, ac amseroedd teithio is
   • Cysylltiadau gwell rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth
   • Mwy o gapasiti
   • Gwasanaethau amlach
   • Gwasanaethau mwy dibynadwy 
   • Gwasanaethau mwy hygyrch
   • Tocynnau rhatach a ffordd fwy fforddiadwy o deithio ar y trên
   • Gwasanaethau gwyrddach

   O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.

 • Buddsoddi yn Metro de Cymru
  • Rydym ni'n buddsoddi tri chwarter biliwn o bunnau i uwchraddio'r rheilffyrdd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, sy’n rhan bwysig o Fetro De Cymru.  Yr enw arall ar y rheilffyrdd hyn yw Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd.

Newidiadau i wasanaethau

 

Adeiladu ein Metro

 

Mwy o wybodaeth


 

Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.