Ein cyfle

 

 

 

Rydyn ni’n ei gwneud hi’n haws i chi deithio ar drên, ar fws, ar feic neu ar droed

Mae angen i ni i gyd wneud dewisiadau teithio mwy cynaliadwy a gwneud ein rhan i helpu i wrthdroi newid hinsawdd.  Mae Metro yn ymwneud â'i gwneud hi'n haws teithio, p'un a ydych chi'n teithio ar drên, bws, beic neu ar droed.  Mae'n ymwneud â'i gwneud hi'n haws i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith, yr ysgol, apwyntiad ysbyty neu i fynd allan gyda'r nos neu ar y penwythnos. 

Fel rhan o’r rhwydwaith trafnidiaeth integredig y mae Trafnidiaeth Cymru yn ei adeiladu, bydd y Metro yn newid y ffordd rydym yn teithio.  Bydd y rhwydwaith bysiau, rheilffyrdd a theithio llesol modern a chynaliadwy hon yn trawsnewid bywydau pobl ac yn lleihau effaith amgylcheddol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth.

 

Darganfyddwch beth y mae Metro yn ei olygu yn eich ardal chi

 

Pa fuddion allwch chi eu disgwyl?

Mae’r Metro yn golygu teithiau mwy cysylltiedig, byrrach, gwyrddach a mwy.

Bydd yn creu ystod o gyfleoedd swyddi, hamdden, busnes a chyfleoedd eraill, gan drawsnewid rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol. 

 

 

Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o'r Metro, a gall y cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd ac sy’n cynnig:

  • Teithiau cyflymaf, ac amseroedd teithio is
  • Cysylltiadau gwell rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth
  • Mwy o gapasiti
  • Gwasanaethau amlach
  • Gwasanaethau mwy dibynadwy 
  • Gwasanaethau mwy hygyrch
  • Tocynnau rhatach a ffordd fwy fforddiadwy o deithio ar y trên
  • Gwasanaethau gwyrddach