Submitted by content-admin on
 • Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru
  • Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 • Cyfleoedd posib gyda ni
  • Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau.

   I gofrestru eich diddordeb mewn gweithio i Trafnidiaeth Cymru, llenwch y meysydd isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

   Cofrestrwch eich diddordeb
    

 • Ein datganiad hyblygrwydd
  • “Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru.  Rydym yn hapus i ystyried gweithio hyblyg gan ein bod yn deall bod angen cydbwysedd ar ein gweithwyr yn eu bywydau gwaith ac, ar sail ymddiriedaeth, rydym am iddynt adeiladu eu gyrfaoedd heb aberthu eu blaenoriaethau bywyd personol.”


 

Rydym yn falch o fod yn rhan o