Submitted by content-admin on Fri, 09/17/2021 - 11:11
 • Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru
  • Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 • Potential opportunities with us
  • Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau.

   I gofrestru eich diddordeb mewn gweithio i Trafnidiaeth Cymru, llenwch y meysydd isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

   Cofrestrwch eich diddordeb


 

Rydym yn falch o fod yn rhan o