Trafnidiaeth Cymru

Rydym yn tynnu ein harbenigedd o bob chwarter, gan ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym yn barod i wthio'r ffiniau, i fynd ati ar gyfer cyfleoedd newydd ac i fod yn ddeinamig yn ein agwedd.

 

Y math o swyddi:

  • Prif swyddfa (e.e. Cyllid, AD, Cyfathrebu, y gadwyn gyflenwi)
  • Peirianneg / Rheoli Prosiect
  • Teithio llesol
  • Arlwyo
  • Glanhau

Transport for Wales Rail Ltd

Os hoffech chi ymuno â staff ein swyddfa neu ar y rheng flaen, rydyn ni bob amser yn edrych i ehangu ein tîm rheilffyrdd sy'n gweithio'n galed ac mae gennym ni ystod o yrfaoedd sy'n addas ar gyfer pob talent, cefndir a sgil.

 

Y math o swyddi:

  • Prif swyddfa (e.e. Cyllid, AD, Cyfathrebu, y gadwyn gyflenwi)
  • Peirianneg / Rheoli Prosiect
  • Staff gorsaf 
  • Staff ar fwrdd y trên
  • Gyrwyr 

Hysbysiad Preifatrwydd Cyflogai / Contractwr

 

Find us on Glassdoor.