Rydym yn cynnig profiad gwaith i'ch helpu chi i gael cip-olwg gwerthfawr o weithio gyda ni ac i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer eich gyrfa

 

Beth yw profiad gwaith?

Mae profiad gwaith yn gyfle i gael dealltwriaeth a sgiliau trwy weithio gyda ni am tymor byr, hyd at 3 wythnos, ar sail ddi-dâl fel arfer. 

Bydd profiad gwaith gyda ni yn cynnwys:

  • Dysgu am ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasgau a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y gwaith.
  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni, mewn sefyllfaoedd go iawn.

 

Lleoliad gwaith

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn golygu ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr mewn maes penodol o'r busnes am gyfnod penodol, rhwng 1 - 12 mis fel arfer.

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn cynnwys: 

  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni mewn maes penodol o'r busnes.
  • Datblygu - Gallwn ddarparu hyfforddiant yn y gwaith a hyfforddiant ffurfiol â thâl i chi i helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn maes penodol.
  • Rhwydweithio - Byddwn yn darparu amryw o gyfleoedd rhwydweithio i chi, tra byddwch chi'n cael cip olwg gwerthfawr i'r diwydiant trafnidiaeth.
  • Ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasg a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y swydd.

 

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd byw, fodd bynnag, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad gwaith a chyfleoedd lleoliad cyn gynted â phosibl.