Rydyn ni’n cynnig lleoliadau a phrofiad gwaith i’ch helpu i ennyn cipolwg gwerthfawr o weithio gyda ni ac i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer eich gyrfa.

Beth yw profiad gwaith gyda Trafnidiaeth Cymru?

Mae profiad gwaith yn golygu ennill gwybodaeth a sgiliau drwy weithio gyda ni yn y tymor byr (hyd at dair wythnos), fel arfer yn ddi-dâl.

Beth yw’r manteision?

  • Dysgu am ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o’r hyn sy’n digwydd yn Trafnidiaeth Cymru, ac ar hyd rhwydwaith trafnidiaeth Cymru.

  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch yn cymryd rhan mewn tasgau a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu.

  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio eich sgiliau a’ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni mewn sefyllfaoedd go iawn.

  • Byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad newydd a fydd o fudd i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at lansio ein rhaglen profiad gwaith rhithiol newydd yr Hydref hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn ar gael isod.

 

Lleoliad gwaith

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn golygu ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr mewn maes penodol o’r busnes am gyfnod penodol o amser, rhwng 1 a 12 mis fel arfer.

Bydd lleoliad gyda ni yn cynnwys:

  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio eich sgiliau a’ch dysgu academaidd gyda ni mewn maes penodol o’r busnes.

  • Datblygu - Gallwn ddarparu hyfforddiant yn y gwaith a hyfforddiant ffurfiol gyda thâl i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn maes penodol.

  • Rhwydweithio - Byddwn yn darparu cyfleoedd rhwydweithio amrywiol i chi wrth i chi ennyn cipolwg gwerthfawr o'r diwydiant trafnidiaeth.

 

Cyfle am brofiad gwaith rhithiol gyda TrC

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gadarnhau y bydd ein rhaglen profiad gwaith rhithiol newydd ar gael cyn bo hir. ‘Trawsnewid Teithio: Creu rhwydwaith trafnidiaeth ar gyfer y dyfodol’ wedi cael ei greu mewn partneriaeth â Springpod, ac mae’n dechrau ddydd Llun 23 Hydref 2023.

Mae Springpod yn cynnig rhaglenni dysgu rhyngweithiol drwy brofiad ar gyfer y genhedlaeth nesaf, gan alluogi pobl ifanc i reoli eu dyfodol eu hunain a rhoi mynediad cyfartal i bob myfyriwr at gyfleoedd profiad gwaith rhagorol.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn gweithio gyda Springpod i gyflwyno rhaglen ddysgu ryngweithiol, addysgiadol a hwyliog i chi. Mae’n ymdrin â thrafnidiaeth, sut mae’n gweithio, pam mae’n bwysig a’r cyfleoedd gyrfa amrywiol sydd ar gael yn Trafnidiaeth Cymru.

Yn y rhaglen, bydd cynnwys byw, sgyrsiau gan siaradwyr gwadd, a’r cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd pawb yn cael tystysgrif am gwblhau eu profiad gwaith gyda Trafnidiaeth Cymru.

Sut gallaf i wneud cais?

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ond mae angen i chi gadw lle. Mae'r ceisiadau ar agor tan 13 Hydref 2023.

Cliciwch yma i wneud cais