Rydym yn cynnig profiad gwaith i'ch helpu chi i gael cip-olwg gwerthfawr o weithio gyda ni ac i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer eich gyrfa.

Beth yw profiad gwaith?

Mae profiad gwaith yn gyfle i gael dealltwriaeth a sgiliau trwy weithio gyda ni am tymor byr, hyd at 3 wythnos, ar sail ddi-dâl fel arfer.

Bydd profiad gwaith gyda ni yn cynnwys:

  • Dysgu am ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasgau a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y gwaith.
  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni, mewn sefyllfaoedd go iawn.

Ni allwn ddarparu ar gyfer ceisiadau profiad gwaith ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gyffrous i lansio ein platfform profiad gwaith rhithwir newydd yr hydref hwn. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Lleoliad gwaith

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn golygu ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr mewn maes penodol o'r busnes am gyfnod penodol, rhwng 1 - 12 mis fel arfer.

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn cynnwys:

  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni mewn maes penodol o'r busnes.
  • Datblygu - Gallwn ddarparu hyfforddiant yn y gwaith a hyfforddiant ffurfiol â thâl i chi i helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn maes penodol.
  • Rhwydweithio - Byddwn yn darparu amryw o gyfleoedd rhwydweithio i chi, tra byddwch chi'n cael cip olwg gwerthfawr i'r diwydiant trafnidiaeth.
  • Ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasg a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y swydd.

 

Cyfle am brofiad gwaith rhithiol gyda Trafnidiaeth Cymru

Rydym yn edrych ymlaen at gadarnhau y bydd ein rhaglen profiad gwaith rhithiol newydd ar gael cyn bo hir. Mae ‘Trawsnewid teithio: Creu rhwydwaith trafnidiaeth ar gyfer y dyfodol’ wedi cael ei greu mewn partneriaeth â Springpod, ac mae’n dechrau ddydd Llun 23 Hydref 2023.

Mae Springpod yn cynnig rhaglenni dysgu rhyngweithiol drwy brofiad ar gyfer y genhedlaeth nesaf, gan alluogi pobl ifanc i reoli eu dyfodol eu hunain a rhoi mynediad cyfartal i bob myfyriwr at gyfleoedd profiad gwaith rhagorol. 

Rydym yn falch iawn o weithio gyda Springpod i gyflwyno rhaglen ddysgu ryngweithiol, addysgiadol a hwyliog i chi. Mae’n ymdrin â thrafnidiaeth, sut mae’n gweithio, pam mae’n bwysig a’r cyfleoedd gyrfa amrywiol sydd ar gael yn Trafnidiaeth Cymru.

Yn y rhaglen, bydd cynnwys byw, sgyrsiau gan siaradwyr gwadd, a’r cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd pawb yn cael tystysgrif am gwblhau eu profiad gwaith gyda Trafnidiaeth Cymru.

Sut gallaf i wneud cais?

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ond mae angen i chi gadw lle. Mae'r ceisiadau ar agor tan 13 Hydref 2023. 

Cliciwch yma i wneud cais