Rydym yn cynnig profiad gwaith i'ch helpu chi i gael cip-olwg gwerthfawr o weithio gyda ni ac i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer eich gyrfa.

 

Beth yw profiad gwaith?

Mae profiad gwaith yn gyfle i gael dealltwriaeth a sgiliau trwy weithio gyda ni am tymor byr, hyd at 3 wythnos, ar sail ddi-dâl fel arfer. 

Bydd profiad gwaith gyda ni yn cynnwys:

  • Dysgu am ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasgau a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y gwaith.
  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni, mewn sefyllfaoedd go iawn.

 

Gallwch wneud cais am brofiad gwaith gyda ni yma.

 

Lleoliad gwaith

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn golygu ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr mewn maes penodol o'r busnes am gyfnod penodol, rhwng 1 - 12 mis fel arfer.

Mae lleoliad gwaith gyda ni yn cynnwys: 

  • Sgiliau gwaith - byddwn yn defnyddio'ch sgiliau a'ch dysgu academaidd blaenorol gyda ni mewn maes penodol o'r busnes.
  • Datblygu - Gallwn ddarparu hyfforddiant yn y gwaith a hyfforddiant ffurfiol â thâl i chi i helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn maes penodol.
  • Rhwydweithio - Byddwn yn darparu amryw o gyfleoedd rhwydweithio i chi, tra byddwch chi'n cael cip olwg gwerthfawr i'r diwydiant trafnidiaeth.
  • Ein hamgylchedd gwaith - byddwn yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sy'n digwydd ar ein rhwydwaith ac yn ein swyddfa.
  • Gweithgareddau a thasgau gwaith - byddwch chi'n rhoi cynnig ar y swydd gyda ni, gan gymryd rhan mewn tasg a gweithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu yn y swydd.

 

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw gyfleoedd byw, fodd bynnag, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gwaith chyfleoedd lleoliad cyn gynted â phosibl.