Byddwch yn ennill cymhwyster ar y diwedd ac mae llawer o’n prentisiaid yn dod atom ni i weithio wedyn.  

Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.  
 

 

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais ac yn aros i glywed gennym ni, byddwch yn cael hysbysiad gan Gyrfa Cymru yn fuan, a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
 

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. 

#byddwchynddiogel #byddwchyngadarnhaol

 

Dyma rai o'r prentisiaethau rydyn ni’n eu cynnig.

  • peirianneg a gwaith cynnal a chadw
  • cysylltiadau cwsmeriaid
  • Adnoddau Dynol 
  • prosiectau a chynllunio 

Cofrestrwch eich diddordeb