Byddwch yn ennill cymhwyster ar y diwedd ac mae llawer o’n prentisiaid yn dod atom ni i weithio wedyn.  

 

Ein swyddi gwag

Prentis Cyllid

 

Dyma rai o'r prentisiaethau rydyn ni’n eu cynnig.

  • peirianneg a gwaith cynnal a chadw
  • cysylltiadau cwsmeriaid
  • Adnoddau Dynol 
  • prosiectau a chynllunio 

Cofrestrwch eich diddordeb