Pa gymwysterau alla i eu hennill?

Rydyn ni’n cynnig prentisiaethau ar bob lefel, gan gynnwys lefel gradd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael isod.

Prentisiaethau Sylfaen
Astudiwch ar gyfer cymwysterau sy’n cyfateb i 5 TGAU neu NVQ Lefel 2. Byddwch chi’n cael cyfle i fynd ymlaen a chwblhau prentisiaethau ar lefel uwch.
Lefel 2
Prentisiaethau
Astudiwch ar gyfer cymwysterau sy’n cyfateb i 5 TGAU (A*-C), 2 Lefel A neu NVQ Lefel 3.
Lefel 3
Prentisiaethau Uwch
Gweithiwch tuag at gymhwyster sy’n cyfateb i HNC/HND neu Radd Sylfaen.

Lefel 4

&

Lefel 5

Gradd-brentisiaethau
Gweithiwch tuag at gymhwyster gradd wedi’i ariannu’n llawn.
Lefel 6