Rydyn i'n gweddnewid trafnidiaeth yng Nghymru. Mae hon yn dipyn o gamp ac mae angen eich help chi arnom.  

Mae'n rhaid i ni feddwl am drenau, bysiau, cerdded a beicio, felly mae llawer i'w wneud.

Rydyn ni wedi creu cymuned ar-lein newydd o'r enw Sgwrs (Chat yn Saesneg) i'n helpu ni i wneud hyn a hoffem i chi gymryd rhan.  Bydd yr hyn rydych chi ac eraill yn ei ddweud wrthym yn dylanwadu ar y penderfyniadau y mae'n rhaid i ni eu gwneud.

 

Sut y byddwn yn diolch ichi

I ddweud diolch am ein helpu, bydd gennych:

  • Mynediad at gynnwys i aelodau yn unig
  • Cael eich cynnwys mewn loterïau neu gystadlaethau, gyda gwobrau i gystadleuwyr a ddewisir ar hap am gymryd rhan yn yr arolygon

  • Mwy o fanteision i aelodau sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Mae gennym ddiddordeb yn yr hyn rydych chi'n ei feddwl fel y gallwn ni adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth rydyn ni i gyd eisiau ei ddefnyddio.

Byddwn yn gofyn ichi ein helpu gyda phethau fel arolygon a chymryd rhan mewn sgyrsiau byw i ddeall eich tybiau a'ch barn ar amrywiaeth o bynciau sy'n gysylltiedig â thrafnidiaeth. 

Rydyn ni wir am gael eich barn oherwydd rydyn ni'n credu bod hyn yn gyffrous ac mae gennym ni lawer o waith i'w wneud i adeiladu rhwydwaith trafnidiaeth o'r radd flaenaf yng Nghymru yr ydym i gyd eisiau ei ddefnyddio, sy'n ein helpu i gyrraedd y man yr ydym am ei gyrraedd, cysylltu â'n cymunedau.  Rydym yn gobeithio eich bod chi'n awyddus hefyd. 

Hoffem yn fawr iawn ichi gymryd rhan.

 

A fyddai gennych ddiddordeb?

Cliciwch ar y ddolen isod i agor ein ffurflen gofrestru. Byddwn yn dweud mwy wrthych am ein cymuned ac yn gofyn rhai cwestiynau cymwys fel y gallwn ddod i'ch adnabod.

Defnyddir ein panel at ddibenion ymchwil a chymuned we yn unig, ni fyddwn yn cysylltu â chi am unrhyw resymau gwerthu neu hyrwyddo, dyna ein hymrwymiad i chi. Gweler ein polisi preifatrwydd yma.