Background

Y trenau newydd

O 2023 ymlaen, bydd £800m o fuddsoddiad yn sicrhau bod 95% o’r teithiau trên yng Nghymru a’r gororau yn digwydd ar drenau newydd. Bydd mwy na hanner y trenau yn cael eu hadeiladu yng Nghymru.

Rydyn ni’n adeiladu pum math o drên rydyn ni’n gofyn i blant eu henwi. Bydd trên gwahanol ym mhob rhanbarth i’w enwi.

Gwasanaethau pellter hir

 

Long distance DMU

CAF DMU – Class 197

Mae’r trenau Class 197 newydd sbon yn cael eu hadeiladu yng Nghasnewydd. Byddan nhw’n dechrau rhedeg o 2022 ymlaen ar wasanaethau pellter hir ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau, gan wasanaethu cyrchfannau mor amrywiol â Chaergybi, Abergwaun a Lerpwl.

Class 230

Class 230

Yn wreiddiol, roedd y 230au yn drenau Stoc D Tanddaearol Llundain, yn gwasanaethu llinellau’r Metropolitan, y District a’r Circle tan 2017. Maen nhw wedi cael eu hailwampio’n llwyr ers hynny, gan ychwanegu injan diesel-hybrid a gwneud gwelliannau y tu mewn. Byddan nhw’n cael eu cyflwyno ar Linell Wrecsam-Bidston.

 

Metro De Cymru 

Mae Metro De Cymru yn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig a fydd yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan drawsnewid y gwasanaethau rheilffyrdd a bws yn ogystal â beicio a cherdded. 
O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.

Flirt Tri-mode

 

Stadler FLIRT (TMMU) - Class 231


Byddwn yn defnyddio trenau aml-uned arloesol sy’n cael eu gyrru gan dair ffynhonnell pŵer (diesel, trydan, batri) sy’n llawer mwy gwyrdd ar gyfer yr amgylchedd. Mae Stadler yn eu hadeiladu yn y Swistir ar hyn o bryd. 
Gallwch fynd ar daith rithwir ryngweithiol o’r trên yma.

Flirt Tri-mode

Stadler FLIRT (DEMU) - Class 756

Trenau trydan a diesel pedwar cerbyd tebyg i’n trenau tair ffynhonnell pŵer.

Metro vehicle

Stadler Citylink - Class 398

Gallwch ddisgwyl gweld yr unedau hyn ar y rheilffyrdd ac ar dramffyrdd ar strydoedd. Mae sbardun cyflym i’r tram-drenau trydan/batri hyn, sy’n cael eu hadeiladu yn Valencia gan Stadler, ac maen nhw’n ecogyfeillgar.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Fetro De Cymru, ewch i drenau
Gallwch ddysgu mwy am ein trenau drwy chwarae ein gêm gardiau ‘Trymps Trên’.
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach