Dewch i gael blas ar antur

P’un ai ydych chi’n teithio adref o'r gwaith, yn dechrau penwythnos i ffwrdd neu’n dathlu achlysur arbennig, bydd gennym amrywiaeth o wasanaethau bwyd a diod ar gael a fydd yn tynnu dŵr o ddannedd.

Mae’n flasus, mae’n ffres, ac o ansawdd uchel. Gorau oll, mae llawer ohono’n gynnyrch lleol gan gyflenwyr bwyd a diod talentog Cymru.

 

Tuna

Ciniawa o'r radd flaenaf

Mae ein gwasanaeth bwyta ar y trên yn cynnwys prydau clasurol gyda chynhesrwydd a swyn.

Dyma’r lle i gael eich difetha. Eisteddwch yn ôl ac ymlacio wrth i chi deithio drwy gefn gwlad Cymru.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen ragorol

Nachos

Bar bwyd

Mae ein cogyddion yn paratoi llu o ddanteithion blasus a phethau ysgafnach.

Beth fyddech chi’n ei hoffi? Picnic i ddau, neu hen ffefryn cyfarwydd? Chi sy’n dewis.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen bwyd bar

Cup

Gwasanaeth Trolïau

Mae ein gwasanaeth troliau neu wrth eich sedd yn cynnwys yr holl ddiodydd a byrbrydau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich taith.

Eisiau bwyd? Mae ein dewis yn cynnwys dewisiadau gan gyflenwyr bwyd a diod lleol.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen bwyd troli

 • Oes bwyd a diod ar gael ar fy nhrên?
  • Dim ond ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi y mae ein gwasanaeth bwyd dosbarth cyntaf a’n gwasanaeth bar bwyd ar gael ar hyn o bryd.

   Byddwn fel arfer yn darparu gwasanaeth troli gydag amrywiaeth o fyrbrydau blasus a diodydd poeth ac oer ar y llwybrau canlynol:

   • Caerfyrddin – Manceinion Piccadilly
   • Caerdydd Canolog – Caergybi
   • Aberystwyth – Birmingham International
   • Cyffordd Llandudno – Maes Awyr Manceinion
   • Caergybi – Birmingham International

   Mae ein holl wasanaethau bwyd a diod ar y trên yn amodol ar argaeledd. Y ffordd hawsaf o gael gwybod a fydd bwyd ar gael ar eich trên yw prynu tocyn drwy’r ap neu ar ein gwefan. Pan fyddwch yn dewis eich llwybr a’ch amseroedd gadael, bydd eicon yn ymddangos i nodi a fydd bwyd a diod ar gael.

   Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 03333 211 202 rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10am ac 8pm ar ddydd Sul.