Darganfod eich blas am antur

P’un a ydych chi’n teithio adref o'r gwaith, yn mynd am benwythnos i ffwrdd neu’n dathlu achlysur arbennig, mae gennym amrywiaeth o wasanaethau bwyd a diod ar gael a fydd yn tynnu dŵr o’ch ddannedd.

Mae’n flasus, mae’n ffres, ac o ansawdd uchel. Gorau oll, mae llawer ohono’n gynnyrch lleol gan gyflenwyr bwyd a diod talentog o bob cwr o Gymru.

 

 

 • Oes bwyd a diod ar gael ar fy nhrên i?
  • Dim ond ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi  a Chaerdydd a Manceinion y mae ein gwasanaeth ciniawa Dosbarth Cyntaf a’n gwasanaeth bar bwyd ar gael ar hyn o bryd.

  • Byddwn fel arfer yn darparu gwasanaeth troli gydag amrywiaeth o fyrbrydau blasus, a diodydd poeth ac oer ar y llwybrau canlynol:

   • Caerfyrddin - Manceinion Piccadilly

   • Caerdydd Canolog - Caergybi

   • Aberystwyth - Birmingham International

   • Cyffordd Llandudno - Maes Awyr Manceinion

   • Caergybi - Birmingham International

  • Mae ein holl wasanaethau bwyd a diod ar y trên yn amodol ar argaeledd. Y ffordd hawsaf o gael gwybod a fydd bwyd ar gael ar eich trên yw prynu eich tocyn drwy ein ap neu ar ein gwefan. Pan fyddwch yn dewis eich llwybr a’ch amseroedd gadael, bydd eicon yn ymddangos i nodi a fydd bwyd a diod ar gael.

  • Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 03333 211 202 rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10am ac 8pm ar ddydd Sul.