Dewch i gael blas ar antur

P’un ai ydych chi’n teithio adref o'r gwaith, yn dechrau penwythnos i ffwrdd neu’n dathlu achlysur arbennig, bydd gennym amrywiaeth o wasanaethau bwyd a diod ar gael a fydd yn tynnu dŵr o ddannedd.

Mae’n flasus, mae’n ffres, ac o ansawdd uchel. Gorau oll, mae llawer ohono’n gynnyrch lleol gan gyflenwyr bwyd a diod talentog Cymru.

 

Tuna

Ciniawa o'r radd flaenaf

Mae ein gwasanaeth bwyta ar y trên yn cynnwys prydau clasurol gyda chynhesrwydd a swyn.

Dyma’r lle i gael eich difetha. Eisteddwch yn ôl ac ymlacio wrth i chi deithio drwy gefn gwlad Cymru.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen ragorol

Nachos

Bar bwyd

Mae ein cogyddion yn paratoi llu o ddanteithion blasus a phethau ysgafnach.

Beth fyddech chi’n ei hoffi? Picnic i ddau, neu hen ffefryn cyfarwydd? Chi sy’n dewis.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen bwyd bar

Cup

Gwasanaeth Trolïau

Mae ein gwasanaeth troliau neu wrth eich sedd yn cynnwys yr holl ddiodydd a byrbrydau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich taith.

Eisiau bwyd? Mae ein dewis yn cynnwys dewisiadau gan gyflenwyr bwyd a diod lleol.

Mynnwch olwg ar ein bwydlen bwyd troli