Darganfod eich blas am antur

P’un a ydych chi’n teithio adref o'r gwaith, yn mynd am benwythnos i ffwrdd neu’n dathlu achlysur arbennig, mae gennym amrywiaeth o wasanaethau bwyd a diod ar gael a fydd yn tynnu dŵr o’ch ddannedd.

Mae’n flasus, mae’n ffres, ac o ansawdd uchel. Gorau oll, mae llawer ohono’n gynnyrch lleol gan gyflenwyr bwyd a diod talentog o bob cwr o Gymru.

 

 

 • Archebu byrbryd yn hawdd o gysur eich sedd
  • Beth am roi cynnig ar ein gwasanaeth archebu yn eich sedd? Fe ddown ni â’r hyn rydych chi’n ei ddymuno atoch i’ch sedd.

  • Mae’n gyflym, yn syml ac yn gyfleus. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw pwyntio camera eich ffôn at y cod QR ar eich bwrdd neu ar gefn y sedd o’ch blaen a dewis yr opsiwn ar gyfer y wefan (mae hwn i’w weld ar frig neu ar waelod eich sgrin, yn dibynnu ar eich ffôn). Ychwanegwch rif eich sedd - gofynnwch i aelod o staff os nad ydych chi’n siŵr beth yw’r rhain.

  • Byddwch yn gallu gweld yr amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd blasus sydd ar gael gennym, gan gynnwys prydau ysgafn ffres a dewisiadau iachach sydd yr un mor flasus. Mae gennym hefyd ddanteithion melys, diodydd meddal, cwrw a gwirodydd blasus gan gynhyrchwyr bwyd a diod gwirioneddol Gymreig.

  • Ar hyn o bryd, dim ond ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi a rhwng Caerdydd a Manceinion y mae’r gwasanaeth archebu yn eich sedd ar gael. Rydyn ni’n bwriadu ei gyflwyno ar bob un o’n trenau sy’n darparu bwyd a diod a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd hyn yn digwydd.

 • Oes bwyd a diod ar gael ar fy nhrên i?
  • Dim ond ar ein Gwasanaeth Premier rhwng Caerdydd a Chaergybi  a Chaerdydd a Manceinion y mae ein gwasanaeth ciniawa Dosbarth Cyntaf a’n gwasanaeth bar bwyd ar gael ar hyn o bryd.

  • Byddwn fel arfer yn darparu gwasanaeth troli gydag amrywiaeth o fyrbrydau blasus, a diodydd poeth ac oer ar y llwybrau canlynol:

   • Caerfyrddin - Manceinion Piccadilly

   • Caerdydd Canolog - Caergybi

   • Aberystwyth - Birmingham International

   • Cyffordd Llandudno - Maes Awyr Manceinion

   • Caergybi - Birmingham International

  • Mae ein holl wasanaethau bwyd a diod ar y trên yn amodol ar argaeledd. Y ffordd hawsaf o gael gwybod a fydd bwyd ar gael ar eich trên yw prynu eich tocyn drwy ein ap neu ar ein gwefan. Pan fyddwch yn dewis eich llwybr a’ch amseroedd gadael, bydd eicon yn ymddangos i nodi a fydd bwyd a diod ar gael.

  • Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 03333 211 202 rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 10am ac 8pm ar ddydd Sul.