Submitted by Content Publisher on

Cynllunio taith trên

Teithio ar drên

Ewch o A i B yn ddi-straen, heb boeni am ddod o hyd i le parcio.

 

Pam teithio ar drên?

Gall teithio ar drên fod yn haws, yn rhatach ac yn fwy caredig i’r blaned o’i gymharu â gyrru. Gyda golygfeydd hyfryd o gysur eich sedd a Wi-Fi am ddim ar hyd y ffordd, mae teithio ar y trên yn llawer mwy hamddenol.

 

Dod o hyd i docynnau rhad a chael gwybodaeth am deithiau

Gallwch gael yr amseroedd trenau diweddaraf, prynu tocynnau fforddiadwy a dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio mewn eiliadau, i gyd drwy glicio botwm.

Nid oes ffioedd ar drafodion, felly byddwch yn gallu dod o hyd i docynnau trên rhad ar gyfer eich taith gyda’n ap am ddim. Gallwch gael gafael ar unwaith ar amseroedd trenau.