Pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Dyma restr o'n pwyntiau gwefru cerbydau trydan sydd wedi'u gosod a'u cynllunio ledled Cymru.

Rheolir y pwyntiau hyn gan SWARCO. Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau yn un o'r pwyntiau hyn, cysylltwch â 02085 158 444.

 • Gweld yn y map
  • Electric Vehicle charging points map
 • Diddordeb mewn gwefru cerbydau trydan ar eich tir neu eiddo?
  • Ydych chi'n berchennog tir neu'n gwmni sydd â diddordeb mewn cael pwyntiau gwefru cerbydau trydan wedi'u hadeiladu ar eich tir? Gallwn eich helpu i gynllunio eich ffordd ymlaen, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

  • Mae gennym gysylltiadau rhagorol ag awdurdodau lleol Cymru a chyrff sector cyhoeddus eraill, sefydliadau anllywodraethol a chwmnïau ledled y DU sy’n ymwneud ag adeiladu a gweithredu pwyntiau gwefru cerbydau.

  • Ewch i’r ddolen isod i ddarganfod mwy am y strategaeth ar gyfer darparu pwyntiau gwefru yng Nghymru, y safonau rydym yn gweithio yn unol â nhw a’r manteision i gwsmeriaid wrth i nifer y cerbydau trydan ar ein ffyrdd gynyddu yn y cyfnod cyn y gwaharddiad ar werthu petrol. a cherbydau disel o 2030.

  • Strategaeth Codi Tal am Gerbydau Trydan.

 

Lleoliad Côd post Pwyntiau gwefru wedi'u gosod Statws
Peilot Bala - Y Grîn (Safle Peilot) LL23 7NH 1 Safle yn fyw ac yn weithredol
Machynlleth - Bank St SY20 8EB 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Crucywel - Beaufort St NP8 1AE 1 Safle yn fyw ac yn weithredol
Y Drenewydd - Lôn Gefn SY16 1AA 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Llanymddyfri - Maes Parcio'r Castell SA20 0AR 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Llanybydder – Maes parcio oddi ar Teras-Yr-Osaf SA40 9XX 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Dolgellau - Y Marian Mawr LL40 1DL 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Porthmadog  - lard-yr-Orsaf LL49 9DD 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Blaenau Ffestiniog - Diffwys LL41 3ES 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Y Trallwng - Stryd yr Eglwys SY21 7JA 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Llandrindod - Maes parcio'r Stryd Fawr LD1 6AG 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Rhydaman - Maes Parcio Carregaman SA18 3EN 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Maes Parcio Corwen LL21 0BD 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
CP Talgarth LD3 0PE 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Craig -y -Nos SA9 1GL 2 Safle yn fyw ac yn weithredol
Llangurig - Blue Bell SY18 6SQ 2 Aros am gydsyniad a phwer
Maes Parcio San Pedr SA31 1EU 2 Aros am gydsyniad a phwer
Canolfan Hamdden Caergybi LL65 2YE 2 Aros am gydsyniad a phwer