Pobl yng Ngŵyl dyn gwyrdd

Datblygu cynaliadwy

Rydym yn ymrwymo’n llwyr i amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwbl ymroddedig i amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn cydnabod bod trafnidiaeth yn ganolog i lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Rydym ni’n gweithio’n agos gyda chydweithwyr ledled Llywodraeth Cymru a thu hwnt i sicrhau bod ein proses benderfynu yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd, ac yn llesol i’r genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol. Hefyd rydym ni’n ymgysylltu â’n cyflenwyr mewn modd sy’n annog ymddygiad sy’n ategu gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Nod Trafnidiaeth Cymru ydy trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yng
Nghymru a’r Gororau er mwyn iddo fod yn gynaliadwy go iawn ac yn addas i
genedlaethau’r dyfodol.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

   
Cynllun gweithredu bioamrywiaeth 
 
   
Sustainable development plan 2019-20 Low carbon impact strategy  
Cynllun datblygu cynaliadwy 2019-20 Strategaeth effaith carbon isel 2019-20  
Biodiversity report

Datblygu cynaliadwy  diweddariad blynyddol

 
Adroddiad dyletswydd 2019 – Bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau Datblygu cynaliadwy 
diweddariad blynyddol
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sut rydym yn cyflawni'r saith nod llesiant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach